Bibliografia i plan ramowy do tematu: Książki budujące Twoje wyobrażenie rodziny i domu rodzinnego. Rozwiń zagadnienie na wybranych przez siebie przykładach z literatury.

BIBLIOGRAFIA MATURALNA

Temat: Książki budujące Twoje wyobrażenie rodziny i domu rodzinnego. Rozwiń zagadnienie na wybranych przez siebie przykładach z literatury.

I. Literatura podmiotu:
1.Dorota Terakowska, Poczwarka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007
2.Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, Wydawnictwo GREG, Kraków 2001
3.Pelzer Dave, Dziecko zwane „niczym”, czyli dziecięca wola przetrwania,
Prószyński i S-ka, Warszawa 1999
4.Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007
5.Zofia Nałkowska, Granica, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000

II. Literatura przedmiotu:
1.Anna Popławska, Opracowanie Przedwiośnia S. Żeromskiego, wyd. Greg, Kraków 2007, [tu:]str. 233
2.Eryk Remiezowicz, [tu:] Światy, które tracimy, Esensja październik 2001
3.H. Markiewicz, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1965.
4.H. Zaworska, „Granica” Zofii Nałkowskiej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
5.J. Osmoła, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, Wydawnictwo Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 1995.
6.Krzysztof Masłoń, Rzecz o książkach,[tu:] Taniec mongoła na szkle, Rzeczpospolita 4.04.2001
7.Monika Krajewska, [tu:] Obca planeta, Gazeta Wyborcza. KULTURA, 7 maja 2001
8.Prof. dr hab. Józef Bachórz, [on-line], Eliza Orzeszkowa, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, [tu:] Nad Niemnem, dostępny w Internecie: http://univ.gda.pl/~literat/autors/orzeszk.htm
9.Przemysław Czapliński, Nadnaturalny dar ułomności, [on-line], dostępny w Internecie: http://terakowska.art.pl/poczw/recenz1.htm

PLAN RAMOWY WYPOWIEDZI
1.Wstęp:
a.Znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka,
b.Uzasadnienie doboru literatury- rodzina jako wzorzec i antywzorzec.

2.Rozwinięcie:
a.Negatywny obraz rodziny:

Pelzer Dave, Dziecko zwane „niczym”, czyli dziecięca wola przetrwania:
-Krótkie streszczenie
-Problem znęcania się matki nad dzieckiem
-Moje przemyślenia

Dorota Terakowska, Poczwarka
-Krótkie streszczenie
-Problem choroby
-Moje przemyślenia

Stefan Żeromski, Przedwiośnie
-Krótkie streszczenie
-Wpływ dzieciństwa na dalsze losy Baryki
-Moje przemyślenia

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
-Krótkie streszczenie
-Małżeństwo Benedykta i Emilii Korczyńskich
-Postaci mające negatywny stosunek do rodziny
-Moje przemyślenia

Zofia Nałkowska, Granica
-Krótkie streszczenie
-Problem zdrady i losy głównych bohaterów
-Moje przemyślenia
b.Pozytywny obraz rodziny:

Pelzer Dave, Dziecko zwane „niczym”, czyli dziecięca wola przetrwania:
-Stosunek Dave`a do syna

Dorota Terakowska, Poczwarka
-Bezgraniczna miłość matki do dziecka

Stefan Żeromski, Przedwiośnie
-Rodzina Wielosławskich

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
-Rodzina Bohatyrowiczów
-Związek Janka i Justyny

3.Zakończenie:
a.Obraz rodziny ukształtowany dzięki powyższym utworom
b.Podsumowanie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Bibliografia i plan ramowy do tematu: Książki budujące Twoje wyobrażenie rodziny i domu rodzinnego. Rozwiń zagadnienie na wybranych przez siebie przykładach z literatury.

BIBLIOGRAFIA MATURALNA

Temat: Książki budujące Twoje wyobrażenie rodziny i domu rodzinnego. Rozwiń zagadnienie na wybranych przez siebie przykładach z literatury.

I. Literatura podmiotu:
1.Dorota Terakowska, Poczwarka, Wy...