Nemeczek to piękna postać chłopca, jednego z bohaterów powieści pt. "Chłopcy z Placu Broni" - charakterystyka.

Ernest Nemeczek to chłopiec mieszkający w jednym z miast, które znajdowało się na Węgrzech. Nie znamy jego dokładnego wieku, ale wiadomo, że chodził do szkoły. Pochodził z ubogiej rodziny.

Ten chłopiec należał do grupy dzieci, które bawiły się na Placu Broni. On - jako jedyny - miał status szeregowca. Nie przeszkadzało mu to, mimo faktu, iż musiał wykonywać rozkazy i często to właśnie jego imię trafiało do "Czarnej Księgi". W takim postępowaniu wyraźnie widać było przejawianą przez niego pokorę.

Oprócz wyżej wymienionej cechy, Nemeczek wykazywał piękną wierność. W powieści opisano sytuację, która ją potwierdza. Pewnego razu chłopiec zakradł się do obozu Czerwonoskórych, którzy docenili jego odwagę. Zaproponowali mu, żeby się do nich przyłączył. Ernest nie wyraził zgody, ponieważ nie chciał zdradzić swoich przyjaciół.

Chłopiec przejawiał piękną, bo prawdziwą i bohaterską odwagę. Wykazał się nią podczas wizyty w ogrodzie botanicznym, będącym miejscem spotkań Czerwonych Koszul. Nie bał się ich odwiedzić i potrafił zachować "zimną krew".

W zachowaniu Ernesta łatwo można było dostrzec ogromne poświęcenie. Szczególnie objawiło się to, gdy toczono bitwę o Plac Broni. Chłopiec traktował wszystko bardzo poważnie, nie odróżniał zabawy od rzeczywistości. On walczył tak, jak gdyby brał udział w prawdziwej wojnie. Dla niego nawet choroba nie stanowiła przeszkody, aby bronić ukochanego miejsca zabaw.

Przyglądając się postawie Nemeczka, widzimy piękno przyjaźni, którą niewątpliwie przejawiał. O wspaniałości tej cechy świadczy na przykład to, że nigdy nie zdradził swych kolegów. Zawsze był gotów pomóc.

Nemeczek to z cała pewnością piękna postać. Warto ją naśladować. Szkoda tylko, że tacy bohaterowie występują jedynie w książkach...

Dodaj swoją odpowiedź