Czasy:Present Simple,Present Continuous,Past Simple,Past Continuous,Present Perfect ,Present Perfect Continuous ,Present Perfect Simple ,Past Perfect, Future Continuous

Czasy

Present Simple

1.Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.)
2.Sytuacje stałe. (I live In Poland.)

operator: ‘do’ i ‘does’
twierdzenia: I go to school every day
przeczenia: I don’t go to school every day.
pytania: Do you go to school every day?
odp.: Yes, I do./ Yes, she does.
No, I don’t./ No, she doesn’t.


Present Continuous

1.Czynności wykonywane w chwili obecnej. (I’m writing now.)
2.Czynności wykonywane wokół chwili obecnej.

czasownik z końcówką: -ing
twierdzenia: You are writing.
przeczenia: You aren’t writing.
pytania: Are you writing?
odp.: Yes, I am./ Yes, She is.
No, I am not. / No, she isn’t.


Past Simple

1.Wyrażanie czynności, które miały miejsce w przeszłości i nie posiadają żadnego związku z chwilą obecną.
2.Opis czynności powtarzających się w przeszłości.

operator: ‘did’
czasownik: z końcówką –ed lub czasownik z II kolumny
twierdzenia: I left for Warsaw yesterday.
przeczenia: I didn’t leave for Warsaw yesterday.
pytania: Did I leave for Warsaw yesterday?
odp.: Yes, I did./ No, I didn’t.


Past Continuous

1.Używamy gdy mówimy o jakiejś porze w przeszłości gdy czynność była w trakcie wykonywania.
2. Gdy mówimy o różnych czynnościach trwających w tym samym momencie.

operator: ‘was’ i ‘were’
czasownik z końcówką: -ing
twierdzenia: You were writing.
przeczenia: You weren’t writing.
pytania: Were you writing?
odp.: Yes, I was./ Yes, I were.
No, I wasn’t./ No, I weren’t.


Present Perfect

1.Uzywamy go do opisu czynności, które odbywają się w przeszłości lub w chwili obecnej.
2.Do wyrażenia w chwili obecnej skutków czynności, która odbyła się w przeszłości.
3.Do opisu czynności lub stanu, który zaczął się w przeszłości i trwa do dziś.

operator: ‘has’ i ‘have’
czasownik: z końcówka –ed lub III kolumna
twierdzenia: She has talked to Chris today.
przeczenia: She hasn’t talked to Chris today.
pytania: Has she talked to Chris today?
odp.: Yes, She has. /Yes, I have.
No, She hasn’t. /No, I haven’t.
just, already, yet, still

‘Yet’ używamy na końcu w pytaniach i przeczeniach aby pokazać dla mówiącego ,że stało się coś ekscytującego.

‘Just’ używamy w zdaniach oznajmujących ,żeby powiedzieć ,że coś zostało zrobione niedawno.

‘Already’ używamy w środku zdań żeby powiedzieć o jakimś szczęśliwym odkryciu (zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni).

‘Still’ używamy w przeczeniach przed haven’t/hasn’t ,żeby okazać uczucia-niespodzianka.

Present Perfect Continuous

1.How long?
2.Nie wiemy czy czynność się już zakończyła czy nie.
3. Skutek.(He’s all dirty becaouse he’s been playing football.)

operator: ‘has’+ been i ‘have’+ been
czasownik z końcówką: -ing
twierdzenia: He has been looking for them for an hour.
przeczenia: He hasn’t been looking for them for an hour.
pytania: Has he been looking for them for an hour?
odp. Yes, I have been./No, I haven’t been.
Yes, she has been./No , she hasn’t been.

Present Perfect Simple

1.Doświadczenie. (How you ever been to France?)
2. Gdy mówimy o czynnościach, które właśnie się zakończyły.
3. Skutek. (I have broken my arm.)
4. yet, already, just.
5. How much?, How many?

operator: ‘has’ i ‘have’
czasownik: z końcówka –ed lub III kolumna
twierdzenia: I have worked for this firm for two years.
przeczenia: I haven’t seen her before.
pytania: Have you done your homework yet?
odp. Yes, I have./No, I haven’t
Yes, she has./No, she hasn’t.

Past Perfect

1. Używamy gdy mówimy o czynności, która zdarzyła się przed inną czynnością w przeszłości.

operator: ‘had’
czasownik: z końcówka –ed lub III kolumna
twierdzenia: After I had finished this letter I started to listen to the radio.
przeczenia: After I hadn’t finished this letter I started to listen to the radio.
pytania: Had you started to listen to the radio after you had finished this letter?
odp.: Yes, I had./No, I hadn’t.


Future Continuous

1.Używamy do wyrażania czynności, która będzie się odbywała w przyszłości.
2.Przypuszczenia dotyczącego bliskiej przyszłości.

operator: ‘will’ +be
czasownik: z końcówką -ing
twierdzenia: At this time next week I will be going to Warsaw.
przeczenia: You will not be coming back home At this time tomorrow.
pytania : Will you be waiting for me at two o’clock tomorrow?
odp.: Yes, I will be./No, I will not be.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Czasy : present simple , present continuous, past simple, past continuos,present perfect,future simple , to be going.

Czasy : present simple , present continuous, past simple, past continuos,present perfect,future simple , to be going....

Język angielski

They record a new song every day. Przekształć to zdanie na inne czasy: *Present Continuous *Present Perfect *Past Simple *Past Continuous *Future Simple

They record a new song every day. Przekształć to zdanie na inne czasy: *Present Continuous *Present Perfect *Past Simple *Past Continuous *Future Simple...

Język angielski

Gramatyka - czasy, okresy, mowa zależna

THE PRESENT SIMPLE
S + adverb + verb ( 3. -s)+...
Zastosowanie :
* przyzwyczajenia ,czynności zwyczajowe
*czynności lub stany mają charakter stały lub powtarzający się

THE PRESENT...

Język angielski

Czasy i nie tylko

Czasy

Present Continuous
*czynnosc odbywajaca sie w chwili mowienia: I’m reading now.
*czynnosc tymczasowa: He’s staying ina hotel at the moment.
*plany na najblizsza przyszlosc: We are going to the theatre on Sunday.
*k...

Język angielski

Czasy w języku angielskim cz.1

CZAS PRESENT CONTINUOUS
Czasu Present Continuous używamy gdy:
-mówimy o czynnościach ciągłych, dziejących się w chwili mówienia
(np.”Zapisujemy teraz przykłady prezent continuous”)
-mówimy o najbliższej zaplanowanej p...