Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne

dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę 'er' w stopniu wyższym oraz 'the est' w stopnu najwyższym.

a) dodajaemy bez problemów
cheap - czeaper - the cheapest
young - younger - the youngest
old - older - the oldest

b) kiedy przymiotnik kończy się na 'e'
wide - wider - the widest
large - larger - the larhest

c) jeżeli przymiotnik kończy się na spółgłoskę 'y', wtedy dochodzi do wymiany na 'i'
pretty - prettier - the prettiest
happy - happyier - the happiest

d) jeżeli przymiotnik jest jednosylabowy, zawiera jedną samogłoskę w przedostatmiej pozycji, dochodzi do podwojienia ostatniej spółgłoski
big - bigger - the biggest
sad - sadder - the saddest
thin - thinner - the thinnest

2. Stopniowanie opisowe

dotyczy przymiotników dwu sylabowych zakończonych na 'ed', 'ing', 'ful', 'dome' oraz przymiotników wieloylabowych, dopisujemy cząstki 'more' i 'the most'
tried - more tired - the most tired
boring - more boring - the most boring
careful - more careful - the most careful
handsome - more handsome - the most handsome
expensive - more expensive - the most expensive

3. Stopniowanie nieregularne

good - better - the best
bad - worse - the worst

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

stopniowanie przymiotnika ,,magiczne" Dam naj :)

stopniowanie przymiotnika ,,magiczne" Dam naj :)...

Język polski

stopniowanie przymiotnika słowa dobry ciepły mały

stopniowanie przymiotnika słowa dobry ciepły mały...

Język polski

stopniowanie przymiotnika : srodzy , radośni.

stopniowanie przymiotnika : srodzy , radośni....

Język polski

co znaczy stopniowanie przymiotnika

co znaczy stopniowanie przymiotnika...

Język polski

Stopniowanie przymiotnika i przysłowka (podaj przyklad. Jak wyglada

Stopniowanie przymiotnika i przysłowka (podaj przyklad. Jak wyglada...

Język polski

stopniowanie przymiotnika najstarszej

stopniowanie przymiotnika najstarszej...