Konstanty Ildefons Gałczyński "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte".

Konstanty Ildefons Gałczyński
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.

(A lato było piękne tego roku).

I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.

(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)

W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.

I śpiew słyszano taki: -- By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte.


Wiersz ten powstał w 1939 roku,po klęsce Polski z hitlerowskimi najeźdźcami. Jego tematem jest bohaterska, ale zakończona klęską obrona Westerplatte przez polskich żołnierzy. Utwór ten ma charakter legendy(prawda miesza się z fantastyką).Podmiot liryczny wyraził tu uczucia podziwu i uznania dla żołnierzy,więc ujął ich bohaterstwo w legendę by było wieczne jak pomnik, aby o nim pamiętano. Tytuł,,Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" uwzniośla czyn żołnierzy z 1 września 1939 roku. Wiersz należy do liryki. Jego celem jest wyrażenie uczuć i przeżyć podmiotu lirycznego.

Prawda: lato, żołnierze z Westerplatte, Gdańsk, szwabska armata, Morski Batalion, Warszawa

Fantazja poetycka:śmierć żołnierzy w bojowym szyku;,,prosto do nieba czwórkami szli", ze śpiewem, szczęśliwi, lekceważąc rany

ŚRODKI STYLISTYCZNE
Przenośnie: ,,I tak śpiewali: Ach, to nic,że tak bolały rany..", ,,Lecz gdy wiatr zimny będzie dął i smutek krążył światem.."

Epitety: niebiańskie polany, rajskie wrzosowiska, słoneczny czas

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Konstanty Ildefons Gałczyński "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" - analiza i interpretacja utworu.

Utwór Gałczyńskiego, który powstał zaraz po wrześniowych wydarzeniach, opowiada o poświęceniu żołnierzy z Westerplatte i wychwala ich bohaterskie czyny. W wierszu została użyta liryka pośrednia, sytuacyjna; jest to wypowiedź niezależn...

Język polski

Konstanty Ildefons Gałczyński - życie i twórczość.

Życie:

Konstanty Ildefons Gałczyński jest jednym z najwybitniejszych poetów polskich XX stulecia.
Urodził się w Warszawie, 23 stycznia 1905 roku.
Jego ojciec, również Konstanty, był technikiem kolejowym. Matka była córk...

Język polski

Poeci kręgu "Kwadrygi" - Flukowski, Gałczyński, Sebyła.

Poeci kręgu ?Kwadrygi?- Flukowski, Gałczyński, Sebyła.

Stefan FLUKOWSKI (1902- 1972)- poeta, prozaik, dramatopisarz, tłumacz.
- po studiach prawniczych na UW związał się w 1927 z grupą poetycką skupioną wokół czasopisma ?Kw...

Historia

II wojna światowa.

Groza wojennych lat wywarła ogromny wpływ na psychikę ówczesnych ludzi .
Wielu z nich walczyło nie tylko z karabinem w ręku, ale i piórem.
Uczucia , jakie im wtedy towarzyszyły , utrwalili w literaturze, poszukując
w ten sposó...

Język polski

Poezja polska wobec września i okupacji.

1. Krzysztof Kamil Baczyński.

- "Wybór" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. Deklaracja postawy czynnej, poczucie patriotycznego obowiązku. Sam Baczyński nie był c...