Pomoc przy niektórych mnożeniach

Niektórym osobom sprawia pewną trudność mnożenie lub dzielenie liczb przez liczbę 5, natomiast bez problemu wykonują te same działania (mnożenie i dzielenie) przez 2.
Jeśli chodzi o mnożenia i dzielenia przez 10, to nie ma o czym rozmawiać. To po prostu skreślanie/dopisywanie zer na końcu liczby albo przesuwanie w prawo/w lewo przecinka.
Spróbujmy połączyć te dwie łatwiejsze operacje (dla 10-tki i 2-jki), aby zastąpić nimi tę operację trudniejszą, czyli operacje z liczbą "5".

1. Zamiast mnożyć liczbę przez 5, to dopisujemy do niej jedno zero na końcu (lub przesuwamy przecinek o jedną cyfrę w prawo), a następnie otrzymany wynik dzielimy przez 2.
Np. 248 * 5 = ???
- dopisujemy zero: 2480
- wynik dzielimy przez dwa: 1240
I to jest właśnie szukany rezultat (248*5=1240) - prawda, że dużo łatwiejsze?

2. Aby podzielić dowolną liczbę przez 5 (koszmar!!!), to mnożymy ją przez 2, a następnie przesuwamy przecinek o jedną cyfrę w lewo (lub kreślimy ostatnie zero).
Np.: 248 : 5 = ?????
- mnożymy liczbę przez dwa: 248*2 = 496
- przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo: 49,6
I to jest właśnie szukany wynik (248:5 = 49,6). Chyba dużo łatwiejsze niż mozolne obliczenia na kartce lub kalkulatorze.
Sami spróbujcie - POWODZENIA

Celorek