Kiedy są odmawiane Tajemnice Różańca Świętego?

Tajemnice radosne (odmawiane są w poniedziałki i soboty)


1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
5. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Tajemnice bolesne (odmawiane są w środy i piątki)


1. Modlitwa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie.
4. Droga Krzyżowa
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Tajemnice chwalebne (odmawiane są we wtorki i niedziele)


1. Zmartywychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ustanowienie Matki Bożej na Krolową nieba i ziemi

Tajemnice światła (odmawiane są w czwartki)


1. Chrzest w Jordanie
2. Wesele w Kanie Galilejskiej.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharysti.

Dodaj swoją odpowiedź