Internet jako nowa forma komunikatu obrazowego firmy

Usługi dostępne przez internet Podstawowa dzisiaj usługą, najlepiej znana i rozpoznawana przez podawane już przez większość firm w reklamach i informacjach adresy internetowe, to strony WWW (World Wide Web), Światowa Pajęczyna, z której korzystają w coraz szerszym zakresie nie tylko firmy, ale również osoby prywatne pragnące przedstawić innym internautom swoje hobby, ciekawe przemyślenia czy chociażby interesujące zdjęcia z wakacji. Tego rodzaju usługi są też oczywiście wykorzystywane w celach nie zawsze zgodnych z prawem, a nawet nielegalnych i niebezpiecznych (np. propagowanie pornografii, ksenofobii czy terroryzmu). Jednak w zdecydowanej większości są to wartościowe serwisy informacyjne, których celem jest propagowanie informacji i wiedzy (stad też pochodzi potoczne stwierdzenie, iż WWW to skarbnica wiedzy wszelakiej). Usługi WWW dzielą się na kilka podstawowych, które warto w zarysie poznać, aby móc rozpoznać ich wartość merytoryczną przydatną dla naszych potrzeb. Portal internetowy to z reguły ogólny serwis informacyjny. Spełnia on rolę swoistej gazety elektronicznej, jednak czasem o rozszerzonej formie. Użytkownik znajdzie tam, oprócz wyszukiwarki i katalogu stron, wiele dodatkowych usług i informacji. Wśród szeregu informacji znajda się prognozy pogody, programy telewizyjne, notowania giełdowe, serwis największych wiadomości z kraju i ze Świata. Portal oferuje ponadto darmowe konta e-mail i możliwość tworzenia własnych stron WWW. Ciekawą kategorią są tu strony firmowe WWW. Stanowią coraz bardziej popularną i pożądaną formę prezentacji firmy. Od pewnego czasu istnieje powiedzenie, że jeśli nie posiadamy własnej strony WWW to właściwie firma nie istnieje. Czasami strona WWW pełni rolę uwiarygodniając istnienie firmy, co jak wiemy może być i jest błędnym myleniem. Portal jest także miejscem, gdzie możemy zapisać się do określonej grupy dyskusyjnej, dokonać zakupów w sklepie internetowym, zapoznać się z serwisami prasowymi, poznać oferty różnorodnych firm itp. Ilość dostępnych usług i serwisów zwiększa atrakcyjność portalu, co bezpośrednio przekłada się na ilość odwiedzin. Ten ostatni aspekt ma oczywiście znaczenie dla dostawcy usług, gdyż może on dzięki temu zwiększać swoje wpływy z reklam. Najpopularniejsze polskie portale to: Onet (www.onet.pl) , Wirtualna Polska (www.wp.pl), Interia (www.interia.pl), Gazeta Wyborcza (www.gazeta.pl), RMF (www.rmffm.pl), Zet (www.zet.pl), i wiele innych mniejszych. Do czołówki zagranicznych zaliczyć należy z kolei Yahoo, Excite, Msn. Portal to miejsce, gdzie firmy sektora MSP mogą zamieszczać bannery informacyjne odsyłające na ich stronę WWW. To narządzie promocji, przy niezbyt dużych kosztach, pozwala na zwrócenie uwagi potencjalnego odbiorcy na naszą firmę. Istotnym jest w tym przypadku takie skonstruowanie oferty swej firmy, aby w formie atrakcyjnej przyciągała uwagę. Zamieszczenie bannera oraz jego wygląd zależy w dużej mierze od specyfiki prowadzonej działalności. Oczywiste jest, i˝ firma transportowa powinna umieścić swój banner na portalu traktującym o tej tematyce, np. www.transportal.pl. Na tym portalu możliwe jest równie˝ sprawdzenie najnowszych informacji o zmianach w przepisach celnych, wymaganych dokumentach przewozowych. Jednocześnie istnieje tam giełda, dzięki której możliwe jest złożenie lub uzyskanie zlecenia na przewóz towarów. W odróżnieniu do ogólnego portalu informacyjnego, powstała cała grupa portali horyzontalnych. Charakteryzują się one oferowaniem z reguły komercyjnego serwisu zawierającego obszerne informacje z różnorodnych dziedzin. Wyposażone są we własną wyszukiwarke, katalog stron www (mapa serwisu), własny sklep online. Jednocześnie oferują łącza do wielu dziedzin nauki, rozrywki, techniki etc. Tego rodzaju portale tematyczne mogą odnosić się do określonych segmentów gospodarki, jej specyfiki etc. I tak np.. istnieją portale horyzontalne oferujące informację jedynie dotyczące problematyki finansowej, usług finansowych, bankowych jak np. www.bankier.pl. Innym tego rodzaju portalem tematycznym jest np. www.expander.pl, który jednocześnie oferuje usługę personalizacji serwisu. Pozwala to, przykładowo, na stworzenie własnej mapy serwisu, czyli takiego doboru interesujących nas kategorii tematycznych, które będą trafiały do naszej własnej, zabezpieczonej, skrzynki odbiorczej na portalu. Taka forma jest bardzo korzystna, gdyż eliminujemy w dużej mierze informacje nieprzydatne z punktu widzenia firmy. Innymi słowy firma zajmująca się usługami księgowymi może stworzyć własny serwis informacyjny na temat nowych regulacji prawnych i podatkowych. Ponadto w prosty sposób można dotrzeć do wzorów umów, porad jak wypełniać różnego rodzaju księgi podatkowe przychodu i rozchodu, ewidencji VAT etc. Jeszcze inną usługą WWW są wortale. Tym mianem określa się w zasadzie wszystkie serwisy informacyjne poświęcone w całości jednej dziedzinie tematycznej. Może to być serwis motoryzacyjny, ekonomiczny, marketingowy, szkoleniowy etc. Do takich serwisów (wortali) można zaliczyć www.trenerzy.pl , serwis przeznaczony dla firm pragnących szkolić własnych pracowników. Dla przykładu na stronie tej można uzyskać bezpłatny dostęp do publikacji dotyczącej zasad budowania zespołów w firmie. Portale oraz wortale to także możliwość skorzystania z ogromnej ilości baz danych. Tutaj praktyka jest różna, jednak bardzo często są to bezpłatne bazy danych, choć czasami zdarzają się firmy, które za dostęp np. do archiwum żądając opłaty abonamentowej. Przykładem (tym negatywnym) jest tu Gazeta Wyborcza, która w przeciwieństwie do innych wydawców żąda wykupienia abonamentu w celu korzystania z archiwum Gazety. Jest to pewne utrudnienie, i chyba w takiej sytuacji lepiej udać się do biblioteki. Przykładem pozytywnym jest np. Rzeczpospolita, która udostępnia swe zasoby bezpłatnie. Jeszcze innym ciekawym przykładem jest tu portal www.hoga.pl, gdzie Internauci mogą znaleźć nie tylko interesujące ich słowniki, różnego rodzaju informacje tematyczne, ale również bazy danych. Za niektóre, co jest uzasadnione, konieczne jest zapłacenie, jednak istotne jest czy taka baza danych jest przydatna w naszej działalności. Można zrozumieć, iż wiele firm zajmujących się komercyjnie gromadzeniem i dystrybucją informacji wymaga za swe usługi opłat. Firmy te ponoszą niemałe koszty na zebranie, skatalogowanie i opracowanie informacji w takiej formie, aby stanowiła ona produkt. W przypadku materiałów prasowych, zwłaszcza tych, za które wydawnictwo już raz pobrało zapłatę w formie sprzedaży gazety tradycyjnej, jest wysoce wątpliwej jakości podejście, aby wymagać opłat za ich ponowne przeczytanie. Jeżeli już ktoś decyduje się na umieszczenie informacji w Internecie, to dostęp do tej informacji powinien być nieskrępowany. Materiały prasowe, artykuły nie stanowią materiału ściśle tajnego, zatem jedynie merkantylne podejście powoduje, iż wprowadza się abonament do korzystania z archiwum. Zasada obowiązująca w Internecie od zarania, iż materiały zamieszczane na stronie WWW są rodzajem public domain (publicznej własności), nieco się zmieniła, gdyż Internet okazał się być kolejnym sposobem na zarabianie pieniędzy, jednak na niektórych instytucjach ciąży pewien obowiązek upowszechniania informacji. Innym przypadkiem jest np. zamieszczenie książki w Internecie przez pisarza amerykańskiego, Stevena Kinga, za przeczytanie której pobiera on opłatę. Za jedną kopię takiej książki trzeba zapłacić 50 centów. Po umieszczeniu swej powieści w Internecie, autor ze zdziwieniem zauważył, iż ilość sprzedanych tą drogą kopii książki przyniosła mu podobny dochód, liczony w setkach tysięcy dolarów, jak przy sprzedaży tradycyjną metodą książki drukowanej. Oczywiście zakup książki w Internecie obwarowany jest wieloma restrykcyjnymi artykułami prawnymi, prawem autorskim etc. Pomimo tego rodzaju przypadków większość baz danych dostępnych w Internecie to miejsca uznawane za public domain, czyli publiczna własność i jeżeli nie są wykorzystywane do celów komercyjnych i handlowych przez osoby trzecie, to każdy może z nich bezpłatnie korzystać. Na stronach WWW skorzystać zatem możemy ze słowników, baz danych firm, baz teleadresowych, baz ofert, ofert pracy, ofert firm transportowych etc. Wiele z tych zasobów pozwala także na kojarzenie partnerów biznesowych oraz pozwala na pozyskanie nowych rynków zbytu. Firma w internecie Jako dobry przykład firmy umiejącej doskonale wykorzystywać walory internetu może posłużyć firma Dell. Tak o globalnej sieci powiedział prezes tejże firmy Michael Dell: „Lepsza od Internetu byłaby tylko telepatia“ Michael Dell Rozwój gospodarki elektronicznej, niezależnie od kłopotów jakie przeżywają dot.comy, jest niezwykle dynamiczny. Przyrost transakcji elektronicznych corocznie notuje rekordy, a wzrastająca liczba firm korzystających z Internetu rośnie także niezwykle dynamicznie. Przytoczony na początku cytat założyciela firmy komputerowej DELL, Michaela Della w pełni oddaje możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój nowoczesnych technik komunikacji. Tak ogromne możliwości komunikacyjne jakie niesie ze sobą Internet mogłyby być zastąpione jedynie przez telepatie´. Jednak nie sama możliwość komunikacji jest istotna w Internecie. Firma Dell wykorzystała Internet do sprzedaży swych komputerów. Każdy Klient mógł skonfigurować model komputera zgodny ze swymi specyficznymi potrzebami. Wzrost sprzedaży był tak ogromny, i˝ firma ta dogoniła, a w konsekwencji wyprzedziła potentatów na rynku sprzętu komputerowego pod względem sprzedaży własnych rozwiązań. „Kiedyś o przewadze stanowiły fizyczne aktywa. Teraz są one obciążeniem. Im bliżej do doskonalej informacji o popycie, tym bliżej do zerowych zapasów. To proste równanie. Większe zapasy oznaczają, że masz mniej informacji, a więcej informacji to mniejsze zapasy. Zamieniamy fizyczne aktywa na informacje.“ Michael Dell Możliwość zintegrowania systemów informatycznych zbierających informacje o stanie zapasów magazynowych, etapie realizacji zamówień oraz skoordynowanie procesu montowania komputerów spowodowało, że firma mogła zmniejszyć powierzchnie magazynowe, skrócić czas realizacji zamówień i jednocześnie zwiększyć satysfakcję´ klienta, co jest głównym zadaniem firmy. „O jakości można mówić, kiedy tym co do nas wraca są klienci a nie produkty“. motto Siemens Mówiąc o zastosowaniu informatyki w firmie, małej czy średniej, należy pamiętać że najważniejszym celem nie jest sama informatyzacja. Narzędzia stosowane w procesie zarządzania firmą musza spełniać określone zadania. Najpierw należy odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim celu będziemy wykorzystywać komputery, które obecnie stanowić narzędzie prowadzenia księgowości, rozliczania czasu pracy, przygotowywania umów, ewidencji sprzedaży i wszystkich innych elementów, które usprawniają pracę firmy. Każdy aspekt związany z działalnością firmy jest właściwie możliwy do usprawnienia przy pomocy komputerów. Jednocześnie nie można wprowadzać komputerów do firmy, aby tylko spełniały one rolę narzędzia komunikacyjnego. Należy świadomie zdecydować o potrzebie wprowadzenia komputerów do firmy i podłączeniu ich do Internetu, ale należy pamiętać że ta decyzja musi być świadomym wyborem funkcji i usług, jakie oferuje Internet. Motywem, podstawowym, wyboru Internetu jako narzędzia komunikacji jest zawsze Klient. On właśnie musi odczuwać większy komfort spowodowany wyborem przez naszą firmę Internetu, jako dodatkowego medium prowadzenia interesów Wybierając komputeryzację i informatyzację firmy, należy także pamiętać, że mimo ogromnych możliwości jakie one oferuje, są to jedynie sprawniejsze maszyny do pisania. Oczywiście funkcje ich obecnie daleko dalej wybiegają poza to, czego możemy dokonać przy użyciu maszyny do pisania, jednak nadal jest to maszyna, która spełnia jedynie nasze wymagania. Podstawowa decyzja zatem polega na takim doborze narzędzi i usług, aby komputery i sieć internetowa były miejscem, gdzie odnajdujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania nurtujące przedsiębiorców. Można posłużyć się jednym z przykładów zastosowania Internetu w działalności komercyjnej, która na przestrzeni jednego roku przyniosła wymierne efekty. Firma Kurierska Stolica, wprowadziła w swym serwisie WWW możliwość zamówienia i monitorowania przesyłki. Ilość dziennych wejść na stronę WWW firmy, od chwili wprowadzenia tego rodzaju usług, wyglądała następująco: średnia dzienna wejść na stronę www: r. 1999 - 2.000 odwiedzeń (wprowadzenie usługi dla klientów) r. 2000 - 15.000 odwiedzeń Dane za rok bieżący jeszcze nie są znane, ale można przypuszczać, że ilość ta z całą pewnością nie jest mniejsza. Obrazuje to możliwości jakie stwarza serwis WWW, ale równie˝ wskazuje na potencjalne możliwości budowania stałych relacji z klientem. Internet jest, w pewnym sensie, połączeniem wszystkich innych mediów. Umożliwia dotarcie do odbiorcy z informacją zarówno w wersji tekstowej jak i multimedialnej. W odróżnieniu od pozostałych mediów umożliwia nie tylko zaintrygowanie potencjalnego klienta i dotarcie do niego z podstawowym komunikatem, ale równie˝ przedstawienie bardzo szczegółowych informacji na temat naszych produktów. Co więcej pozwala równie˝ usprawnić i zautomatyzować obsługę klienta. Produkcja reklamy internetowej jest prostsza, szybsza i tańsza. Dzięki temu łatwiej jest ją testować i w razie konieczności zmieniać. Internet daje nam bardzo precyzyjne wskaźniki efektywności pozwalające oceniać podejmowane działania już w trakcie ich realizacji.
Najważniejsze cechy Internetu jako medium to:
• medium „na życzenie“
• niepodzielna uwaga widza
• połączenie tekstu, obrazu, głosu
• możliwość wydrukowania lub powrócenia do wybranych wiadomości
• koszt kampanii niezależny od ilości kontaktów
• lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na reklam´
• personalizacja kontaktu • możliwość dotarcia do ponad 100 mln. ludzi na całym Świecie
• umożliwia zebranie w jednym miejscu olbrzymich ilości informacji na temat firmy i usług
• możliwość szybkiej aktualizacji treści Internet jest najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium informacyjnym w historii – 50 milionów użytkowników radio miało po 38 latach, telewizja po 13 latach, Internet po 5 latach. Równie szybko rozwija się dziedzina reklamy związana z Internetem. Internet stał się interesującym nośnikiem reklamy ze względu na obserwowane zjawiska:
• migracja telewizyjnej widowni do Internetu. Badania pokazują, że Internauci w pierwszej kolejności ograniczają czas spędzony przed telewizorem na rzecz korzystania z Internetu.
• użytkownicy Internetu stanowią jedną z bardziej interesujących dla reklamodawców grupę demograficzną – ludzie młodzi, wykształceni, dobrze zarabiający, wpływowi.
• reklama w Internecie może być bardziej skuteczna niż reklama telewizyjna czy prasowa a związane jest to w dużej mierze z kosztami jej prowadzenia oraz możliwością precyzyjnego targetowania. Zalety
• Nowe medium postrzegane jako bardzo prestiżowe
• Niskie koszty kapitałowe
• Wysoka elastyczność – możliwość błyskawicznej modyfikacji treści przekazu
• Możliwość dotarcia do precyzyjnie wybranego grona odbiorców
• Bezpośredni kontakt z odbiorcą – interaktywność
• Jedyne medium pozwalające w pełni na multimedialną prezentację ofert reklamowych, która łączy w sobie zalety przekazu słownego z grafiką, animacją i dźwiękiem
• Możliwość połączenia reklamy z zakupami on-line Wady
• Wciąż nieporównywalnie mniejszy zasięg od innych mediów masowych (w Polsce około 10% populacji)
• Duży tłok reklamowy – ze względu na niskie koszty w Internecie może się reklamować każdy
• Trudno narzucić reklam´ – użytkownik Internetu w dużo większym stopniu kontroluje proces komunikacji – duże wyzwanie dla kreacji Struktura użytkowników Internetu nie pokrywa się ze strukturą odbiorców naszych reklam w innych mediach. Jeżeli chcemy wykorzystać Internet jako medium to musimy wiedzieć do kogo możemy w ten sposób trafić. Dogłębne badania na ten temat przeprowadziła Akademia Ekonomiczna w Krakowie Jak widać z powyższych badań, użytkownicy internetu stanowią dla reklamodawców bardzo interesującą grupę odbiorców. Na skuteczność reklamy internetowej ma wpływ m.in. stosunek Internautów do reklamy internetowej: Badania przeprowadzone przez Akademie Ekonomiczną w Krakowie pokazują, że zaledwie 11,7 % ankietowanych wyrażało negatywny stosunek do istnienia reklamy w Internecie. Powyższy wynik nie uwzględnia różnych form reklamy internetowej, a jedynie mówi o ogólnym nastawieniu. Akceptowalność różnych form reklamy internetowej jest bardzo różna i zależy przede wszystkim od tego czy Internauta jest zmuszany do oglądania jej czy też zapoznaje się z nią na własne życzenie. E-strategia Strategia przedsiębiorstwa jest to wyprowadzony z przyjętej koncepcji biznesu (misji) sposób postępowania, umożliwiający przedsiębiorstwu zachowanie korzystnej – przy danych kryteriach – stabilności przedsiębiorstwa względem otoczenia. E-Strategia to strategia przedsiębiorstwa ukierunkowana na wykorzystanie Internetu w realizowanych działaniach. Główne elementy strategii przedsiębiorstwa to:
• misja firmy
• domena działania
• przewagi strategiczne
• cele strategiczne
• funkcjonalne programy działania
Misja – określa planowaną drogę´ rozwoju firmy oraz aspiracji. Poniżej przykład misji: Ericsson pragnie, aby technologia telekomunikacyjna służyła ludziom, a zaawansowane metody łączności były dostępne i przyjazne w użyciu. Rozwój technologiczny powinien zawsze wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, powinien pomagać w rozwiązywaniu problemów użytkowników. W tych kategoriach Ericsson postrzega swoją misję. Ericsson jest wszędzie tam, gdzie komunikacja między ludźmi wymaga tworzenia nowych rozwiązań, zapewniających jeszcze większy komfort użytkownikom. Wszystkie pragnienia mogą być spełnione dzięki nowoczesnym technologiom. Ericsson jest świadom, że granice pragnień wyznacza użytkownik. (źródło: http://www.ericsson.com/pl/ericsson/motto_misja_i_wartosci_firmy.shtml) Domena działania – określa produkt, rynek oraz konsumenta. Odpowiedni dobór domeny jest możliwy przy równoczesnej analizie przewag strategicznych. Przewaga strategiczna – określa silne strony organizacji w porównaniu z konkurentami. Pozwala na uzyskanie lepszej pozycji rynkowej. Przykładami przewagi strategicznej mogą być: lepszy dostęp do źródeł surowców, efekt skali, posiadanie rozbudowanej sieci dystrybucji, know-how. Cele strategiczne bardzo często są konsekwencją przewagi strategicznej lub domeny działania. Określają one cele średnio i długoterminowe danej organizacji. Celem strategicznym może być np. zdobycie dominującej pozycji na danym rynku. Na ogół osiągnięcie strategicznych celów daje w konsekwencji wzrost przewagi strategicznej. Funkcjonalne programy działania są określeniem sposobów realizacji celów strategicznych. W E-Strategii możemy wyodrębnić 2 ogólne kierunki: 1. wspieranie działaniami realizowanymi w Internecie głównych działań firmy realizowanych poza Siecią. Wykorzystanie Internetu pozwala na uzyskanie określonych przewag, jednak nie jest elementem niezbędnym w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 2. skoncentrowanie się na nowych możliwościach jakie daje Internet i przeniesienie aktywności do sieci. Działalność poza siecią jest jedynie wsparciem i uzupełnieniem podstawowych działań. W tym kierunku realizacja danego przedsięwzięcia bez wykorzystania Internetu byłaby niemożliwa. W związku z postępującym rozwojem technologii internetowych oraz wzrostem liczby firm oraz osób prywatnych korzystających z możliwości jakie daje dostęp do sieci coraz więcej firm jest zmuszonych do zmiany swojego modelu biznesu. Obserwacja rynku pokazuje, ˝e rzadko mamy do czynienia z rewolucyjnymi zmianami. Standardem staje się ewolucyjna zmiana modelu biznesu w kierunku biznesu opartego o korzystanie z Internetu (tzw. e-biznesu). Wynikiem tego drugi kierunek e-strategii polegający na skoncentrowaniu swoich działań w Internecie i przeniesieniu podstawowych domen działania do sieci częściej jest realizowany przez nowe firmy niż firmy funkcjonujące dłuższy czas poza siecią. Niejednokrotnie, w celu przeniesienia domeny przedsiębiorstwa do Internetu, powoływana jest nowa spółka zależna. Najczęstszym sposobem przejęcia od strategii od e-strategii jest przejście ewolucyjne. Możemy wyodrębnić kilka etapów owej ewolucji. 1. Niewykorzystywanie Internetu 2. Zamieszczenie w Internecie wizytówki firmy 3. Wykorzystywanie komunikacji poprzez e-mail 4. Utworzenie serwisu internetowego zawierającego opis firmy oraz informację o produktach 5. Przyjmowanie zamówień przez sieć, a następnie realizowanie ich w sposób tradycyjny 6. Realizacja transakcji, łącznie z płatnością poprzez Internet. W powyższym zestawieniu uwzględniono jedynie komunikację´ pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami. Drugą bardzo istotną płaszczyzną e-strategii jest zmiana formy kontaktów przedsiębiorstwa z dostawcami oraz z sieciami dystrybucji. W tradycyjnych relacjach pomiędzy przykładowym przedsiębiorstwem a dostawcą, wszelkie operacje są inicjowane i realizowane przez człowieka. Jednak, jeżeli problem tej współpracy zostanie odpowiednio uwzględniony w strategii firmy to można doprowadzić do sytuacji, w której na przykład nasz system magazynowy, w odpowiednim momencie, prześle zamówienie do naszego dostawcy. Jeżeli nasz system zostanie zintegrowany z systemem naszego dostawcy to będzie możliwe automatyczne sprawdzenie dostępności oraz ceny danego produktu u dostawcy. Następnie system dostawcy zadba o dostarczenie nam brakujących materiałów w odpowiednim momencie. Po czym nasz system ureguluje powstałe w ten sposób zobowiązanie. To wszystko (z wyjątkiem samego dostarczenia produktów) odbędzie się w pełni automatycznie. Po drodze potrzebnych jest jeszcze tylko kilka elektronicznych podpisów. Wdrożenie opisanych powyżej systemów umożliwia ograniczenie do minimum stanu zapasów, a po stronie dostawcy produkcją´ na konkretne zamówienie
. Do najważniejszych powodów, dla których warto uwzględnić Internet w strategii przedsiębiorstwa należą:
• usprawnienie kontaktu z klientami, dostawcami i siecią sprzedaży;
• obniżenie kosztów operacyjnych;
• obniżenie kosztów obsługi przedsprzedażnej i posprzedażnej;
• skrócenie czasu reakcji na zmiany na rynku;
• budowanie lojalności klientów poprzez zacieśnianie współpracy;
• obniżenie kosztów sprzedaży dzięki wprowadzeniu nowych kanałów dystrybucji;
• zwiększenie dostępności produktów poprzez udostępnienie informacji o nich 24/7;
Powyższe zestawienie pokazuje nam, że odpowiednie wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstwa może nadać mu zupełnie nową wartość oraz być źródłem przewagi konkurencyjnej. Niektórzy sceptycy twierdzą, że poprzez Internet można sprzedawać tylko bardzo wąską grupę produktów. Jednak obserwacja sklepów internetowych, serwisów aukcyjnych oraz internetowych giełd towarowych pokazuje, że poprzez sieć można sprzedać niemal wszystko. Oczywiście, nie można stwierdzić, że realizacja sprzedaży poprzez sieć zawsze jest opłacalna. Takie przedsięwzięcie, podobnie jak każde inne, wymaga szczegółowej oceny efektywności. Jednak Internet oferuje nam coś, czego nie może zaoferować ˝żadne inne medium ani kanał dystrybucji. Serwis internetowy jest miejscem, w którym przez 24 godziny na dob´ klient, nie wychodząc z domu, może uzyskać interesujące go informacje, dowiedzieć się wielu szczegółów na temat naszej oferty, zamówić produkt, a nawet dokonać płatności. Żadna ulotka czy nawet katalog nie pozwolą nam na zamieszczenie tak obszernych informacji na temat produktu jak serwis WWW. Serwis WWW umożliwia nam znaczne odciążenie firmowej infolinii. Wiele z nich opartych jest o system IVR czyli informacji automatycznej. Dokładnie te same informacje można zamieścić na stronach WWW. Na ogół opłaty za obsługę infolinii uzależnione są od ilości zrealizowanych połączeń czy od ilości udostępnionych stanowisk operatorskich. W Internecie płacimy jedynie za wykonanie serwisu oraz utrzymanie go na serwerze (lub za serwer i obsługę, jeżeli posiadamy własny). Jak widać, wykorzystanie Internetu pozwala na odciążenie innych, droższych kanałów komunikacji, a co za tym idzie pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego budżetu. Przykłady e-strategii firm, w których działalność internetowa jest wsparciem dla działań offline.
Każdy przedsiębiorca pragnący uwzględnić w strategii swojego przedsiębiorstwa elementy wykorzystujące Internet powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań:
1. Jakie procesy w firmie wymagają przeniesienia na płaszczyznę e-biznesu?
2. Jakie produkty/usługi można sprzedawać przez Internet?
3. Jakie produkty/usługi można dystrybuować przez Internet?
4. Które kanały dostaw i dystrybucji można usprawnić korzystając z Internetu?
5. Jak nakłonić partnerów do współpracy poprzez Internet?
6. Jak nawiązać kontakt z klientem poprzez Internet?
7. Jak obniżyć koszty operacyjne?
8. Jak zwiększyć wydajność?
Odpowiedź na powyższe pytania umożliwi dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do zmieniających się potrzeb rynku. Firmy niechętne nowym technologiom już niedługo zdadzą sobie sprawę z utraty swojej przewagi. Zobaczą one swoja konkurencję zdobywającą nowe rynki dzięki Internetowi. Wokół każdej firmy zmieniającej się pod wpływem zmian otoczenia znajdziemy wiele takich, które boją się zmian lub uważają, że ich pozycja jest niezagrożona. Jednak Internet pokazuje, że nowe firmy wykorzystujące nowoczesne technologie są w stanie rozwijać się w niespotykanym dotąd tempie. Jeżeli wzrost konkurencyjności zmusi niektóre firmy do bankructwa to możemy być pewni, że będą to te firmy, które nie potrafiły dostosować się do zmieniających się warunków. Na zakończenie tego tematu chciałbym zacytować informację na temat e-businessu zaczerpniętą z serwisu firmy General Electric: „E-business jest to rewolucja, która daje szansę do największego wzrostu w historii koncernu. Tak jak inne firmy, jesteśmy w trakcie transformacji, którą wymusił rynek internetowy. Działania związane z E-businessem będą miały kolosalny wpływ na nasz sposób komunikowania się z dostawcami, partnerami i większością klientów. E-business został stworzony dla firm takich jak GE, dla firm, które „pokochały zmiany“, dla których zmiany oznaczają szans´ na dalszy rozwój i wzrost konkurencyjności.“

Dodaj swoją odpowiedź