Mit o Orfeuszu i Eurydyce - streszczenie

Orfeusz był królem Tracji. Jego żoną była piękna Eurydyka, nimfa drzewna. Jednak jej uroda sprawiała, że ten, kto ją ujrzał musiał ją pokochać. I tak właśnie stało się z Aristajosem. Zobaczył on raz Eurydykę, jednak nie wiedział, że jest ona żoną Orfeusza. Zaczął ją gonić, lecz kiedy uciekała, ukąsiła ją żmija, po czym zmarła. Zrozpaczony Orfeusz poszedł do Hadesu. W jego muzykę zasłuchał się Charon i Cerber, a wzruszony Hades obiecał oddać Eurydykę. Był tylko jeden warunek - Orfeusz miał nie oglądać się za siebie. Jednak chęć ujrzenia żony była silniejsza od niego i wtedy stracił ją na zawsze. Hermes zatrzymał Eurydykę w podziemiu. Orfeusz wrócił do Tracji. Sam błąkał się potem po świecie, śpiewając o swojej rozpaczy. Pewnej nocy trafił na Menady (towarzyszki Dionizosa), które rozszarpały jego ciało i zmarł.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Mit o orfeuszu i eurydyce. Nasteoie przekształć punkty planu w streszczenie. Plan wydarzeń mam napisany 1 Niezwykły talent króla Tracji. 2 Wielka miłość Orfeusza i Eurydyki. 3 Tragiczna ucieczka przed Aristajosem. 4 Rozpacz Orfeusza 5 Poszukiwanie

Mit o orfeuszu i eurydyce. Nasteoie przekształć punkty planu w streszczenie. Plan wydarzeń mam napisany 1 Niezwykły talent króla Tracji. 2 Wielka miłość Orfeusza i Eurydyki. 3 Tragiczna ucieczka przed Aristajosem. 4 Rozpacz Orfeusza 5...

Język polski

mit o orfeuszu i eurydyce. proisze o krotkie streszczenie i znaczenie tego mitu(wyczerpujace)

mit o orfeuszu i eurydyce. proisze o krotkie streszczenie i znaczenie tego mitu(wyczerpujace)...

Język polski

Streszczenie wybranych mitów

Mit o Prometeuszu


Prometeusz był twórcą rodu ludzkiego - ulepił on człowieka z gliny pomieszanej z łzami a dusze dał mu z ognia niebieskiego, którego parę iskier ukradł z rydwanu słońca (nieba). Stworzył w ten sposób czło...

Historia

Mity - streszczenie wybranych mitów

Mit o początku świata
Na początku był Chaos. Z Chaosu wyłonili się pierwsi bogowie: Uranos - Niebo i Gaja - Ziemia. Mieli oni dzieci, lecz Uranos strącał je wszystkie do Tartaru, bowiem nie mógł znieść ich potworności. Zrozpa...

Język polski

Jaką przestrogę zawiera mit ? czy jest ona nadal aktualna ? Uzasadnij swoją odpowiedź. Orfeusz, król Tracji, był wspaniałym muzykiem, śpiewakiem i poetą. Poślubił nimfę leśną – Eurydykę, którą bardzo kochał. Któregoś razu nimfę ujrzał Aristajos, syn Apo

Jaką przestrogę zawiera mit ? czy jest ona nadal aktualna ? Uzasadnij swoją odpowiedź. Orfeusz, król Tracji, był wspaniałym muzykiem, śpiewakiem i poetą. Poślubił nimfę leśną – Eurydykę, którą bardzo kochał. Któregoś razu nim...