Znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę.

Pierwszym władcą Polski był Mieszko I, panujący od około 960 do 992 r. Właśnie w początkach jego panowania Polska pojawiła się na arenie międzynarodowej. Była już wówczas państwem stosunkowo silnym i dość rozległym obejmującym: Wielkopolskę, Kujawy. Mazowsze i część Małopolski .
Cesarstwo pruskie, pierwsza potęga ówczesnej Europy, uważało się za zwierzchnika całego zachodniego chrześcijaństwa, powołanego do zwalczania i nawracania pogan. Napotkawszy na swej wschodniej drodze pogańskie plemiona Słowian Połabskich podjęło drogą podboju próbę podporządkowania ich sobie i chrystianizacji. W 963r. doszło do pierwszego starcia zbrojnego.Mieszko I bystry i przewidujący polityk, od razu zrozumiał, jakie Polsce grozi niebezpieczeństwo i uznał, że najlepszym rozwiązaniem i zabezpieczeniem interesów będzie przyjęcie chrześcijaństwa. I to nie z rąk cesarza niemieckiego, ale za pośrednictwem niedawno ochrzczonych słowiańskich Czechów. W ten sposób uniemożliwił cesarstwu wtrącanie się w wewnętrzne sprawy swojego kraju. W 965 r. Mieszko ożenił się z córką czeskiego władcy Dobrawą, a w następnym roku przyjął chrzest i wprowadził chrześcijaństwo do Polski. Było to wydarzenie ogromnej wagi.
Chrzest miał dla państwa polskiego doniosłe i wielostronne znaczenie. Dzięki przyjęciu chrztu Mieszko stał się równy innym władcom państw chrześcijańskich.
Mieszko postarał się też o niezależną od innych ośrodków kościelnych własną organizację kościelną. Duchowni chrześcijańscy byli jedynymi wówczas ludźmi w Polsce, którzy umieli czytać i pisać. Przywieźli ze sobą drogocenne, łacińskie księgi kościelne. Chrzest otworzył także dostęp do łacińskiej cywilizacji i kultury, którą duchowni przekazywali wraz z szerzeniem wiary. Księża, którzy jako jedyni znali język dyplomacji ? łacinę-prowadzili kancelarię książęcą, kontrolowali skarb, pełnili rolę posłów na obcych dworach.
Przyjęcie chrztu przez Polskę szybko zaczęło przynosić korzystne rezultaty, przede wszystkim w polityce zagranicznej. Stosunki Mieszka I z cesarstwem układały się na ogół poprawnie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

przedstaw polityczne i kulturalne znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę. Uwzględnij teks źródłowy nr 3    

przedstaw polityczne i kulturalne znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę. Uwzględnij teks źródłowy nr 3    ...

Język angielski

wstaw znak ,,X " przy zdaniach opisujących skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę. 1. Do polski zaczęli przybywać duchowni, powstały kościoły oraz szkoły. 2. Wzrosło znaczenie władzy książęcej. 3. Ludność nie musiała płacić danin. 4.Polska mog

wstaw znak ,,X " przy zdaniach opisujących skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę. 1. Do polski zaczęli przybywać duchowni, powstały kościoły oraz szkoły. 2. Wzrosło znaczenie władzy książęcej. 3. Ludność nie musiała p�...

Historia

Znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

Chrzest miał dla państwa Mieszka doniosłe i wielostronne znaczenie. Dzięki przyjęciu chrztu Mieszko stawał się równy innym władcom państw chrześcijańskich. Jeśli w jakimś państwie lub plemieniu nie zrozumiano tego na czas, było ono w...

Historia

Znaczenie chrztu Polski 966r.

Znaczenie przyjęcia chrztu przez Polskę w 966r. ”


Pierwszym, dobrze już znanym ze swej działalności, władcą Polski był syn Siemomysława Mieszko I, panujący od około 960 do 922 r. Właśnie w początkach jego panowania Pols...

Język angielski

Omów znaczenie przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa w 966 roku.

Omów znaczenie przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa w 966 roku....