Zaimek

Zaimek to odmienna i samodzielna część mowy. Wskazuje na osoby, cechy, lecz bez dokładnego ich określenia. To znaczy, że pełni w zdaniu taką samą rolę jak rzeczownik, przymiotnik, liczebnik czy przysłówek i, co najważniejsze, może je zastępować.

Zaimek:
- zaimek rzeczowny: ja, ty, on, oni, ktoś, nikt, nic.
- zaimek przymiotny: mój, masz, ten, jaki?, który?, tamci.
- zaimek liczebny: ile?, tyle.
- zaimek przysłowny: jak?, tak, wtedy, gdzieś, tu, kiedyś.

Zaimki ze względu na znaczenie w zdaniu dzielimy na:
- osobowe - ja, on, one,
- wskazujące - ten, ów, tamten,
- pytające - jak?, gdzie?, kiedy?, co?,
- przeczące - nikt, nic, nigdy,
- zwrotny - się,
- nieokreślone - ktoś, coś, gdzieś,
- względne - kto, co, gdzie, który,
- dzierżawcze - mój, twój, nasz.

Zaimek przysłowny podobnie jak przysłówek nie odmienia się.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jakie to zaimki "się" i "którędy". a) zaimek przymiotny b) zaimek rzeczowny c) zaimek przysłowny d) zaimek liczebny Prosze o odpowiedzi do tych dwóch zaimków Z góry dziękuje :)

Jakie to zaimki "się" i "którędy". a) zaimek przymiotny b) zaimek rzeczowny c) zaimek przysłowny d) zaimek liczebny Prosze o odpowiedzi do tych dwóch zaimków Z góry dziękuje :)...

Język polski

Zaimek

Zaimek jest częścią mowy zastępującą rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), liczebnik (np. tyle) lub przysłówek (np. tam).

Typy i odmiana zaimków w języku polskim:

1). Odmiana zaimka zależy od tego, którą częś�...

Język polski

Zaimek i trochę liczebnika. Oceń czy zdania są poprawne. 1) Zaimek - część mowy zastępująca niektóre słowa krótszymi wyrazami o mniej dokładnym znaczeniu. Nawiązują one do treści wcześniej wypowiedzianych zdań. p/f Przykłady: Podaj Łukaszowi książkę. Za

Zaimek i trochę liczebnika. Oceń czy zdania są poprawne. 1) Zaimek - część mowy zastępująca niektóre słowa krótszymi wyrazami o mniej dokładnym znaczeniu. Nawiązują one do treści wcześniej wypowiedzianych zdań. p/f Przykłady: Pod...

Język niemiecki

Zaimek osobowy, zaimek dzierżawczy, Przymiotnik+rodzajnik nieokreślony-odmiana

Zaimek osobowy
Ich du er sie es wir ihr sie
Meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer
Mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen
Mich dich ihn sie es uns euch sie

Zaimek dzierżawczy
Ich-meine du-deine er-seine się-ihr...

Język polski

co to jest zaimek. Podajcie przykłady np. zaimek przysłowny i przykład prosze o szybką odpowiedź

co to jest zaimek. Podajcie przykłady np. zaimek przysłowny i przykład prosze o szybką odpowiedź...