Dziesięć przykazań Bożych

Dziesięć przykazań Bożych

1) Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną,

2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie,

3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił,

4) Czcij ojca twego i matkę twoją,

5) Nie zabijaj,

6) Nie cudzołóż,

7) Nie kradnij,

8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu,

9) Nie pożądaj żony bliźniego twego,

10) Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Zadania: 1.Dziesięć Przykazań Bożych zapisanych jest w jakiej księdze Biblii? * a. Rodzaju b. Kapłańskiej c. Powtórzonego Prawa d. Wyjścia 2.Bóg nas kocha, ponieważ: * a. jesteśmy dobrzy b. On jest Dobry c. jesteśmy Jego dziećmi d Odpowiedzi dru

Zadania: 1.Dziesięć Przykazań Bożych zapisanych jest w jakiej księdze Biblii? * a. Rodzaju b. Kapłańskiej c. Powtórzonego Prawa d. Wyjścia 2.Bóg nas kocha, ponieważ: * a. jesteśmy dobrzy b. On jest Dobry c. jesteśmy Jego dzieć...

Religia

Dziesięć Przykazań Bożych. Opisz każde z przykazań i scharakteryzuj je.

Dziesięć Przykazań Bożych. Opisz każde z przykazań i scharakteryzuj je....

Religia

 Wypisz: Dziesięć Przykazań Bożych, Dwa Przykazania Kościelne, Pięć Przykazań Kościelnych, Główne Prawdy Wiary, Siedem Sakramentów Świętych, Pięć warunków Sakramentu Pokuty, Siedem Darów Ducha Świętego.

 Wypisz: Dziesięć Przykazań Bożych, Dwa Przykazania Kościelne, Pięć Przykazań Kościelnych, Główne Prawdy Wiary, Siedem Sakramentów Świętych, Pięć warunków Sakramentu Pokuty, Siedem Darów Ducha Świętego....

Religia

1) Dziesięć przykazań Bożych ( wymienić od góry do dołu ) 2) Pięć przykazań kościelnych ( wymienić od góry do dołu ) 3) Czternaście stacji drogi krzyżowej (wymienić od góry do dołu ) Za najlepszą odpowiedź wiadome co dam. :)

1) Dziesięć przykazań Bożych ( wymienić od góry do dołu ) 2) Pięć przykazań kościelnych ( wymienić od góry do dołu ) 3) Czternaście stacji drogi krzyżowej (wymienić od góry do dołu ) Za najlepszą odpowiedź wiadome co dam. :)...

Religia

1.Maryja to nasza... 2.Pan Bóg jest naszym... 3.Inaczej dziesięć przykazań Bożych. 4.Pan Jezus mówi do nas w ... słowa 5.Odmawiamy ją w maju. 6.Pismo Święte składa się z Nowego i Starego... 7.Jedna z cnót Boskich. 8.Imię Matki Pana Jezusa.

1.Maryja to nasza... 2.Pan Bóg jest naszym... 3.Inaczej dziesięć przykazań Bożych. 4.Pan Jezus mówi do nas w ... słowa 5.Odmawiamy ją w maju. 6.Pismo Święte składa się z Nowego i Starego... 7.Jedna z cnót Boskich. 8.Imię Matki P...