Dziesięć przykazań Bożych

Dziesięć przykazań Bożych

1) Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną,

2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie,

3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił,

4) Czcij ojca twego i matkę twoją,

5) Nie zabijaj,

6) Nie cudzołóż,

7) Nie kradnij,

8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu,

9) Nie pożądaj żony bliźniego twego,

10) Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Zadania: 1.Dziesięć Przykazań Bożych zapisanych jest w jakiej księdze Biblii? * a. Rodzaju b. Kapłańskiej c. Powtórzonego Prawa d. Wyjścia 2.Bóg nas kocha, ponieważ: * a. jesteśmy dobrzy b. On jest Dobry c. jesteśmy Jego dziećmi d Odpowiedzi dru

Zadania: 1.Dziesięć Przykazań Bożych zapisanych jest w jakiej księdze Biblii? * a. Rodzaju b. Kapłańskiej c. Powtórzonego Prawa d. Wyjścia 2.Bóg nas kocha, ponieważ: * a. jesteśmy dobrzy b. On jest Dobry c. jesteśmy Jego dzieć...

Religia

1.Maryja to nasza... 2.Pan Bóg jest naszym... 3.Inaczej dziesięć przykazań Bożych. 4.Pan Jezus mówi do nas w ... słowa 5.Odmawiamy ją w maju. 6.Pismo Święte składa się z Nowego i Starego... 7.Jedna z cnót Boskich. 8.Imię Matki Pana Jezusa.

1.Maryja to nasza... 2.Pan Bóg jest naszym... 3.Inaczej dziesięć przykazań Bożych. 4.Pan Jezus mówi do nas w ... słowa 5.Odmawiamy ją w maju. 6.Pismo Święte składa się z Nowego i Starego... 7.Jedna z cnót Boskich. 8.Imię Matki P...

Religia

dziesięć przykazań bożych do nauczenia się do zdania na religie? :3

dziesięć przykazań bożych do nauczenia się do zdania na religie? :3...

Religia

Daje 29 pkt. Ksiądz kazał nam się nauczyć Dziesięć Przykazań Bożych... i ,,trójca święta" i nie mogę tego znaleźć

Daje 29 pkt. Ksiądz kazał nam się nauczyć Dziesięć Przykazań Bożych... i ,,trójca święta" i nie mogę tego znaleźć...

Religia

Jak narysować dziesięć przykazań Bożych

Jak narysować dziesięć przykazań Bożych...