Ruch jednostajny po okręgu

Ruch jednostajny po okręgu
- przyspieszenie dośrodkowe
- okres
- Częstotliwość

Prędkość kątową
- rysunki, wzory

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

ruch jednostajny po okręgu jest to ruch w którym...... tego ruchu jest okrag a, wartosc......... pozostaje stala

ruch jednostajny po okręgu jest to ruch w którym...... tego ruchu jest okrag a, wartosc......... pozostaje stala...

Fizyka

Ruch jednostajny po okręgu i drgania harmoniczne

Podano zbiór podstawowych wielkości liniowych i kątowych opisujących ruch jednostajny po okręgu oraz - oddzielnie - ruchy harmoniczne, które dodatkowo uprzystępniono prostymi wykresami. Wymiarowania w układzie SI....

Fizyka

Opisz ruch jednostajny po okręgu posługując się pojęciem okresu i częstotliwości.

Opisz ruch jednostajny po okręgu posługując się pojęciem okresu i częstotliwości....

Fizyka

Ruch jednostajny po okręgu

Jeśli torem ruchu ciała jest okrąg i ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa równe drogi (łuki), to ruch tego ciała nazywamy ruchem jednostajnym po okręgu.

Okres jest to czas, w którym ciało wykonuje jedno okrążenie. Okres...

Fizyka

Ruch jednostajny po okręgu- teoria i wzory

T- okres ruchu, czas zatoczenia jednego pełnego okręgu
Częstotliwość- ilość pełnych obiegów dookoła okręgu w ciągu 1 sekundy
f=1/T [Hz(herz)=1/s]
V=2PiR(obwód koła)/T- wzór na prędkość liniową
&- kąt alfa
ł- ...