Cechy bajki gatunku epickiego

BAJKA - krótki utwór literacki, wierszowany, żartobliwy, zawierający morał (pouczenie). Styl bajek jest gawędziarski, czasem potoczny. Rozróżniamy Bajki narracyjne. Są to zwięzłe nowele o prostej i ograniczonej liczbie postaci. Drugi rodzaj bajek to bajki epigramatyczne. są zazwyczaj czterowersowe, przedstawiające proste sytuacje, na tle których kontrastują postacie.

Cechy gatunkowe:
- Krótka powiastka pisana wierszem lub prozą
- Bohaterami są zwierzęta, ludzie, przedmioty lub rośliny
- zawiera pouczenie
- historia jest ilustracją ludzkich doświadczeń
- bajka poucza i daje wskazówki
- bohaterowie są kontrastowi
- zwierzęta są persofinikacją ludzkich typów

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Epika.

Epika

Konstrukcja świata przedstawionego dzieła epickiego

Epika to jeden z trzech rodzajów literackich obejmujący utwory w których:

podmiot literacki jest w zasadzie usytuowany na zewnątrz świata przedstawionego (na...