Ludność Indii

ludność
Indie są drugim po Chinach najludniejszym państwem na świecie 1,08 mld (2005). Ludność Indii stanowi ok. 1/6 populacji świata a średna gęstość wynosi 328 osób/km². Dane te są jednak szacunkowe i mogą znacznie różnić się od rzeczywistych, gdyż w Indiach nie prowadzi się ewidencji ludności, ani spisów powszechnych ludności. Według prognoz demografów, przy obecnym tempie przyrostu naturalnego państwo te w 2050 roku będzie miało 1529 milionów obywateli.
Pod wpływem najazdów muzułmańskich i migracji bardzo zróżnicowanym etnicznie. Jego ludność stanowią Hindusi 38%, Telugowie 8%, Bengalczycy 7%, Marathowie 7%, Tamilowie 6%, Gudżaratowie 4%, Irańczycy i Arabowie oraz liczne lokalne plemiona. Indie są przedstawicielami rasy czarnej choć ponad 2/3 ludności to rasa żółta na kontynencie Azjatyckim. Wiele źródeł podaje różne tezy skąd rasa czarna zamieszkała Indie, jednak nie ustalono konkretnie jak się tam ludnośc ta znalazła. Rasa czarna jest obecnie bardzo nieliczna. Jej głównym skupiskiem są południowe części państwa, gdzie zamieszkują ludy drawidyjskie.
Większość mieszkańców Indii stanowią wyznawcy hinduizmu (80 %) . Zgodnie z hinduistyczną tradycją , ludzie od urodzenia żyją w odrębnych , zamkniętych grupach społecznych , zwanych kastami . Chociaż konstytucja znosi wszystkie przywileje związane z kastami , surowe rygory w każdej kaście nadal regulują kwestie związane z wyżywieniem , ubieraniem się oraz pracą .
Wielu wioskach indyjskich sposób życia nie zmienił się od stuleci . Każdego dnia ludzie czerpią wódę z jednej wspólnej studni i oświetlają swoje domostwa lampami oliwnymi . Ale wraz z rozwojem gospodarczym kraju , coraz więcej wsi posiada wodociągi i elektryczność . W miastach biedota , stanowiąca większość , gnieździ się w slamsach , natomiast ludzie bogaci zamieszkują dzielnice wzniesione na wzór europejski . Niektórzy Hindusi ubierają się zgodnie z moda europejską , inni preferują stroje tradycyjne , takie jak na przykład barwne sari , noszone przez wiele kobiet indyjskich . Życie społeczne w Indiach koncentruje się na bazarach , które są pełne ludzi wymieniających wiadomości przy ogłuszających dźwiękach muzyki , klaksonów samochodowych i nawoływań ulicznych sprzedawców .
Wśród ludności panuje wysoki analfabetyzm (48%), głównie z powodu niedostępności szkolnictwa na wsi. Jako kraj rozwijający się Indie mają wysoki współczynnik przyrostu naturalnego i młodą strukturę wiekową społeczeństwa.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Ludność Indii

ludność
Indie są drugim po Chinach najludniejszym państwem na świecie 1,08 mld (2005). Ludność Indii stanowi ok. 1/6 populacji świata a średna gęstość wynosi 328 osób/km². Dane te są jednak szacunkowe i mogą znacznie różnić s...

Język polski

Jakie religie są wyznawane przez ludność Indii? Proszę o odpowiedź

Jakie religie są wyznawane przez ludność Indii? Proszę o odpowiedź...

Historia

Podział społeczeństwa starożytnych Indii

System kastowy
W okresie braminizmu utrwalił się system kastowy społeczeństwa. System ten jednak cechował się tym, że nie zawierał w sobie kast lecz klasy i grupy społeczne. Tak więc istniały wspomniane wyżej cztery warny (barwa), cz...

Historia

Osiągnięcia starożytnych cywilizacji: Mezopotamii egiptu indii i chin

Mezopotamia- to ziemia leżąca między dwiema rzekami: Tygrysem i Eufratem, stąd nazwa Międzyrzecze. W starożytności istniało na tym terenie wiele państw sumeryjskich, a później semickich. Pierwszym ludem, który zamieszkiwał Mezopotamię,...

Historia

Starożytne Indie

Pierwsi ludzie pojawili się na subkontynencie indyjskim w dolnym paleolicie, mniej więcej około 400 tysięcy lat temu. przez większość badaczy uważani za twórców najstarszej kultury tego obszaru, poziomem technologicznym zbliżonej do znane...

Historia

Osiągnięcia starożytnych cywilizacji Wschodu

Początki dziejów ludzkości toną w mrokach przeszłości. Pierwsi przedstawiciele gatunku Homo sapiens sapiens, zdolni jak my do mówienia i myślenia, pojawił się dopiero przed stu tysiącami lat na terenie obecnej Afryki Wschodniej. Dopiero p...