Znaczenie pierwotniaków w przyrodzie

Znaczenie pierwotniaków w przyrodzie:
-stanowią ważny składnik planktonu, który jest głównym pokarmem zwierząt wodnych
-w glebie biorą udział w rozkładzie materii organicznej, przyczyniając sie do obiegu materii w przyrodzie
-współżyją z innymi organizmami dając im korzyści, będąc dla nich obojętnymi lub tez szkodząc gospodarzom np. wiciowce zamieszkujące jelita termitów; żyją w symbiozie z prokariontami rozkładającymi niestrawna dla zwierząt celulozę. inny przykład współżycia: orzeski zamieszkujące przedżołądki u przeżuwaczy, jelita ślepe roślinożerców i jelita niektórych zwierząt wszystkożernych (orzeski żywią sie bakteriami, które rozkładają celulozę w układzie pokarmowym zwierząt, i tym samym same stanowią spora masę pokarmowa. Inne pierwotniaki żyją w symbiozie z glonami, które zamieszkują wnętrze ich komórek, dostarczając w zamian fotosyntetyzowanych substancji odżywczych.
-wśród pierwotniaków występują gatunki pasożytnicze, które atakując przewód pokarmowy, skore lub inne organy, wywierają negatywny wpływ na kondycje zwierząt, w efekcie zaś na ich liczebność
-pancerzyki otwornic i radiolarii tworzą na dnie zbiorników wodnych grube pokłady kredy i skal krzemionkowych
-powodują wiele groźnych chorób człowieka:
* (rzęsistek pochwowy); powoduje stany zapalnie układu rozrodczego i moczowego
* zarodziec malarii- wywołuje malarie
* (pełzak czerwonki); drąży otwory w jelicie grubym powodując krwawe biegunki i osłabienie

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Znaczenie pierwotniaków w przyrodzie

Znaczenie pierwotniaków w przyrodzie:
-stanowią ważny składnik planktonu, który jest głównym pokarmem zwierząt wodnych
-w glebie biorą udział w rozkładzie materii organicznej, przyczyniając sie do obiegu materii w przyrodzie
...

Biologia

znaczenie bakterii w przyrodzie i w gospodarce czlowieka

Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że bakterie występują wszędzie. Spotykamy je bowiem w całej biosferze. To niezwykle szerokie rozprzestrzenianie się bakterii możliwe jest dzięki bardzo drobnym wymiarom tych organizmów, ich ogromnej...

Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że bakterie występują wszędzie. Spotykamy je bowiem w całej biosferze. To niezwykle szerokie rozprzestrzenianie się bakterii możliwe jest dzięki bardzo drobnym wymiarom tych organizmów, ich ogromnej...

Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

1. Czym są bakterie?

Bakterie (gr. bakterion - pałeczka) to jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej.

Ze względów historycznych pojęcie ...

Biologia

Budowa i funkcjonowanie komórki bakteryjnej oraz znaczenie bakterii w przyrodzie i w życiu człowieka.

Wszystkie organizmy żywe możemy podzielić na dwie grupy: organizmy, które nie mają wykształconego jądra komórkowego (Prokariota) oraz organizmy mające wykształcone jądro komórkowe (Eukariota). Bakterie są jednokomórkowymi organizmami p...

Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

1. CZYM SĄ BAKTERIE?
Bakterie (gr. bakterion - pałeczka) to jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej.
Ze względów historycznych pojęcie to jest dosyć nieprecyzyjne. Tradycyjnie (mniej więcej do połowy XX w.) ...