Interpunkcja.

Interpunkcja w zdaniu - Gdzie postawić przecinek?
znaki interpunkcyjne = znaki przestankowe
1. Spójniki współrzędne, przed którymi zawsze stawiamy ",":
-przeciwstawne:
a, ale, lecz, jednak, zaś, jednakże, natomiast, przecież, mimo to, wszelako, wszakże, aczkolwieki
-wynikowe:
więc, zatem, toteż, dlatego, czyli, to znaczy,mianowicie, przeto
2. Spójniki współrzędne, przed którymi nie stawiamy ",":
-łączne:
i, oraz, tudzież, ani, ni
-rozłączne:
albo, lub, bądź, czy
3. Spójniki podrzędne, przed którymi zawsze stawiamy ",":
że, iż, żeby, aby, by,gdy, podczas gdy, gdyż, dopóki, dlatego że, ponieważ,bo, bowiem, albowiem, jeśli, jeżeli, jeśliby, jeżeliby, gdyby, ażeby, choć, chociaż, choćby, chociażby, mimo że,skoro, aż
4. Zaimki, przed którymi zawsze stawiamy ",":
jak, gdzie, kiedy, ile, który
Przecinki należy stawiać w tych sytuacjach:
-kiedy wymieniamy składniki zdania pełniące tę samą funkcję,
-kiedy mamy do czynienia z powtórzeniami,
-kiedy zwracamy się do kogoś,
-kiedy mamy do czynienia ze zdaniem złożonym,
-kiedy w zdaniu występuje dopowiedzenie lub wtrącenie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Interpunkcja.

Interpunkcja w zdaniu - Gdzie postawić przecinek?
znaki interpunkcyjne = znaki przestankowe
1. Spójniki współrzędne, przed którymi zawsze stawiamy ",":
-przeciwstawne:
a, ale, lecz, jednak, zaś, jednakże, natomiast,...

Język polski

Interpunkcja czyli znaki pisarskie

INTERPUNKCJA (inaczej - znaki pisarskie)

Kropka
Znak końca zdania, rownoważnika zdania, końca tekstu, skrócenia wyrazu, zamiany cyfry na liczebnik porządkowy, oddzielenia od siebie liczb oznaczających dzień, miesiąc i rok w zapi...

Język polski

Między nami klasa 5 zad.1 str.97. Interpunkcja zdania złożonego 1a) Podkreśl w tekście zdania pojedyncze: Ania Bujnowicz - bohaterka książki Miry Stanisławskiej-Meysztowicz i Grzegorza Kasdepke ,,Przyjaciele' - ma kilkanaście lat. Wcześniej mieszkała w Br

Między nami klasa 5 zad.1 str.97. Interpunkcja zdania złożonego 1a) Podkreśl w tekście zdania pojedyncze: Ania Bujnowicz - bohaterka książki Miry Stanisławskiej-Meysztowicz i Grzegorza Kasdepke ,,Przyjaciele' - ma kilkanaście lat. Wcześnie...

Język polski

dopisz dopełniacz liczby pojedyńczej ilustracja tradycja informacja grecja interpunkcja

dopisz dopełniacz liczby pojedyńczej ilustracja tradycja informacja grecja interpunkcja...

Język polski

Interpunkcja!!! Czy to jest dobrze: Cień ognia z kominka wyłania się, rzucając... Po za tym czym się różni przymiotnik od przysłówka

Interpunkcja!!! Czy to jest dobrze: Cień ognia z kominka wyłania się, rzucając... Po za tym czym się różni przymiotnik od przysłówka...

Język polski

jaka jest interpunkcja zdania złożonego i pojedynczego???

jaka jest interpunkcja zdania złożonego i pojedynczego???...