Plan wydarzeń Balladyny J. Słowackiego.

Akt 1
1.Odwiedziny Pustelnika przez Kirkora .
2.Opowieść Pustelnika o koronie Popielów.
3.Porada starca o wybraniu uubogiej żony.
4.Obietnica Kirkora o przywróceniu tronu prawowitemu władcy.
5.Rozmowa Filona z Pustelnikiem o idealniej kochance .
6.Dowiedzenie sie Galopony o spotkaniach Grabca z Balladyną.
7.Nakazanie Skierce i Chochlikowi pilnowania Grabaca oraz rozkaochaniu Kirkora.
8.Odwiedzenie domu Wdowy przez Kirkora.
9.Zakocanie sie Kirkora w Balladynie i Alinie , przez rzucenie czaru Skierki .
10.Niezdecydowanie Kirkora w wyborze żony.
11.Rozwiązanie problemu pana zamku przez zbieranie malin.
Akt 2
12.Zamiennie Grabca w wierzbę płaczącą przez zazdrosna Galoponę.
13.Zbieranie malin przez sostry.
14.Chęć zwyciestwa Balladyny .
15.Zabicie Ainy przez Balladyne .
16.Zabranie malin Aliny przez jej siostrę.
17.Zaręczenie sie Kirkora z Balladyna .
18.Oklamanie matki w sprawie Aliny.
19.Niechęć zejści plamy z krwi z czoła Balladyny.
Akt 3
20.Wyprawa Kirkora przeciw Popielowi IV
21.Wstydzenie sie swojego pochodzenia przez Ballladynę .
22.Chęć przypodobaniea sie Ballladynie przez Kostryna.
23.Porada Pustelinika dla Kirkora o wypróbowaniu wierności żony.
24.Udanie się Balladyny do Pustelnika w celu pozbycia sie plamy z czoła .
25.Oskarżenie Balladyny o zaójstwo siostry
26.Niechęc wskrzeszenia Aliny przez siostrę .
27.Zamienienie Grabca przez Galoponę w krola dzwonkowego.
28.Założenie korony Lecha przez Grabca .
29.Poznanie trajemnicy Ballladyny przez Kostryna .
30.Zabicie Gralona przez Balladynę .
31.Zmowa Balladyny i Kostryna .
Akt 4
32.Kłamstwo Kostryna o pochodzeniu zabojczyni.
33.Wyrzeczenie się matki przez Balladynę .
34.Rzucenie przeklństwa przez Wdowę .
35.Wyrzeczenie się władzy przez Kirkora.
36.Sprawowanie rządów królewskich przez Grabca .
37.Pojawienie sie widma aliny.
38. Zlożenie przysięgi przez Kirkora odzyskaniu korony Lecha.
39.Skargi Wdowy na swoj los .
40.Wyrzuty sumienia i strach Balladyny.
41.Zabcie Grabca przez Balladynę , aby zdoobyc korone Lecha.
42.Planowanie wystapienia przeciwko mężowi .
Akt 5
43.Postanowienie Galopony o opuszczenie swojego królestwa.
44.Olęzenie zamku przez Kirkora.
45.Odnalezienie powieszonego Pustelnika.
46.Zdobycie trucizny przez Balladyne .
47.Dowiedzenie sie Kostryna o smierci Kirkora.
48.Otrucie Kostryna przez Ballladyne.
49.Obwołanie zabojczyni na krolowa.
50.Rozpoczecie panowania przez przeprowadzenie sadu.
51.Rozpetanie sie bburzy nad zamkiem.
52.Wydanie trzech wyroow na sama siebie przez Balladynę .
53.Torturowanie i śmierć Wdowy.
54.Uderzenie piorunu i smierć Balladyny.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń 'Balladyny' Juliusza Słowackiego

Zanim zaczniesz czytać, to pragnę zaznaczyć, że dopiski w nawiasach raczej nie powinny zostać umieszczone w planie, jeśli będziesz przepisywać go do zeszytu. Są to tylko dodatkowe informacje, byś wiedział skąd co się wzięło.

...

Język polski

Plan wydarzeń Balladyny J. Słowackiego.

Akt 1
1.Odwiedziny Pustelnika przez Kirkora .
2.Opowieść Pustelnika o koronie Popielów.
3.Porada starca o wybraniu uubogiej żony.
4.Obietnica Kirkora o przywróceniu tronu prawowitemu władcy.
5.Rozmowa Filona z Pustelnikiem ...

Język polski

"Balladyna" Słowackiego - streszczenie.

1.Tytuł utworu. „Balladyna. Tragedia w pięciu aktach.”
2.Autor dzieła. Juliusz Słowacki. Urodzony 4.9.1809 w Krzemieńcu, zmarł 3.4.1849 w Paryżu. Pisarz herbu szlacheckiego Leliwa. Był to jeden z najwybitniejszych poetów romantyzmu....

Język polski

Motyw zdrady w literaturze

Mój temat brzmi następująco: Motyw zdrady w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia odwołując się do wybranych przykładów literackich. Od czasów powstania świata, od początków piśmiennictwa, motyw zdrady jest wszechobecny. Motyw zdrady...