Czy warto „zdobywać góry” i ambitnie dążyć do celu? Uzasadnij to twierdzenie w formie rozprawki na podstawie zachowań bohaterów literackich utworów poznanych w czasie nauki w gimnazjum.

W otaczającym nas świecie jest wielu ludzi pragnących osiągnąć swój „szczyt”. Dla jego zdobycia są w stanie nawet poświęcić siebie. Jednak zawsze warto sobie zadać pytanie: „czy warto ‘zdobywać góry’ i ambitnie dążyć do celu?”. Spróbuję uzasadnić to twierdzenie na podstawie zachowań bohaterów poznanych utworów.
Na wstępie chciałabym zwrócić uwagę na postawy uczniów gimnazjum klerykowskiego, bohaterów książki „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Bohaterowie tej lektury ambitnie dążyli do przeszkodzenia w pracy rusyfikatorom, pragnącym wynarodowić Polaków. Dzięki takim osobom jak Bernard Zygier czy Tomasz Walecki udało im się poruszyć serca młodzieży, obudzić w nich uczucia patriotyzmu. Uważam, że bohaterowie książki S. Żeromskiego są idealnym przykładem ludzi wytrwałych i zdeterminowanych, którzy dla obrony swoich idei są w stanie stawić czoło rusyfikacji i zrobić wszystko, aby zachować swoją „polskość”.
Kolejnym argumentem w rozważanej kwestii może być postawa Santiago – starego rybaka, bohatera lektury Ernesta Hemingway’a „Stary człowiek i morze”. Zdesperowany mężczyzna naraził się na śmierć, aby udowodnić sobie, że jest w stanie złowić jeszcze jedną rybę, pomimo swoich uprzednich porażek, niepowodzeń. Dzięki swojej postawie – wytrzymałej i odważnej, udało mu się osiągnąć swój cel, jakim było złowienie marlina. Wydaje mi się, że Santiago jest wzorem człowieka, który nie pozwoli uśpić swojej ambicji, a jego wyraźne cechy charakteru – wytrwałość i wiara w siebie, pomagają mu w „zdobywaniu szczytów”.
Na zakończenie chciałabym powołać się na postać Odyseusza – głównego bohatera „Odysei” Homera. Mężczyzna, niezrażony swoimi niepowodzeniami, za wszelką cenę starał się dopłynąć do rodzinnej Ittaki, ujrzeć swoją wierną żonę Penelopę. Sądzę, że bohater książki Homera jest idealnym dowodem, że jeżeli się czegoś pragnie i do tego dąży, nic nie jest w stanie nas powstrzymać.
Reasumując, wydaje mi się, że zgromadziłam wystarczającą ilość argumentów uzasadniających tezę. Bohaterowie lektur „syzyfowe prace”, „Stary człowiek i morze” czy „Odyseja” są niepodważalnymi dowodami na to, że warto „zdobywać góry” i ambitnie dążyć do celu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy warto „zdobywać góry” i ambitnie dążyć do celu? Uzasadnij to twierdzenie w formie rozprawki na podstawie zachowań bohaterów literackich utworów poznanych w czasie nauki w gimnazjum.

W otaczającym nas świecie jest wielu ludzi pragnących osiągnąć swój „szczyt”. Dla jego zdobycia są w stanie nawet poświęcić siebie. Jednak zawsze warto sobie zadać pytanie: „czy warto ‘zdobywać góry’ i ambitnie dążyć do ce...