Potencjal polskiego rolnictwa. Poziom produkcji rolniczej. Rola transportu w gosp żywnościowej

1.Charakterystyka potencjalu polskiego rolnictwa
-zasoby czynnikow wytworczychj
-trwale i obrotowe srodki produkcji
-zasoby pracy żywej i ich wiedza
-organizacja produkcji
-technologia
2.Poziom produkcji rolniczej
Wydajność i efektywność produkcji rolniczej jest niska jak i również technika wytwarzania cvo niesie za soba niewielkie dochody. Charakterystyczna jest niskotowarowość i specjalizacja spowodowana duzym rozdrobnieniem co w rezultacie daje mala produkcje na sprzedaz
3.Rola transportu w gosp żywnościowej
Rola transportu w gosp żywnościowej jest przede wszystkim przemieszcanie oobi ładunków za pomoca srodkow transportu
4.Charakterystyka najważniejszych branz przemyslu rolno-spoz
-chlodniczy cukierniczy jajczarsko-drobiarski mleczarki młynarski olejarski owocowo-warzywny piekarski piwowarski rybny ziemniaczany
-miesny-obejmuje firmy przetwarzające surowce mięsne, tj. ubój zwierząt rzeźnych, obróbkę ubocznych produktów uboju, rozbiór tusz na elementy i wykrawanie mięsa drobnego oraz produkcję przetworów mięsnych, podrobów i konserw mięsnych, tłuszczów, gotowych dań mięsnych, łącznie z porcjowaniem, plasterkowaniem i paczkowaniem.
*dużymi wahaniami produkcji, podaży i cen
*rozdrobnieniem podaży, gdyż 60% pogłowia znajduje się w gospodarstwach posiadających nie więcej niż 50 sztuk
*niską jakością i niestabilnością cech jakościowych surowca rzeźnego (mała i zmienna mięsność tusz, zróżnicowanie rozmiarów tusz)
5.Rola handlu
Rola handlu jest swiadczenie dostawcom i odbiorcom towarow usług handlowych czyli czynności niezbednychdo dokonywaniatransakcji kupna/sprzedazy wykonuje tez wiele innych czynnosci

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Potencjal polskiego rolnictwa. Poziom produkcji rolniczej. Rola transportu w gosp żywnościowej

1.Charakterystyka potencjalu polskiego rolnictwa
-zasoby czynnikow wytworczychj
-trwale i obrotowe srodki produkcji
-zasoby pracy żywej i ich wiedza
-organizacja produkcji
-technologia
2.Poziom produkcji rolniczej
Wydaj...