Zamek Krzyżacki w Malborku

Jedna z najwspanialszych fortecy w Europie jest zamek w Malborku. Zbudowanie tej budowli zajęło Krzyżakom 150 lat. W XIVw. i XVw. Malbork był siedzibą wielkiego mistrza zakonu i stolicą państwa krzyżackiego. Twierdza pozostała niezdobyta, mimo że dwukrotnie oblegała ją armia polska. W 1457r. zamek bez walki poddali Polakom nieopłacani od miesięcy czescy najemnicy, wynajęci przez zakon. Twierdza została w znacznym stopniu zniszczona w 1945r. Odbudowaną ją po wojnie i obecnie mieści się tam muzeum. Przedzamcze tworzyło najrozleglejszą i najsłabiej ufortyfikowaną część twierdzy, nazywaną także Zamkiem Niskim. Zamieszkiwali je głównie rzemieślnicy i służba zamkowa. Znajdowały się tam stajnie, kuchnie, magazyny, piekarnia, a nawet browar. Zamek średni był reprezentacyjną częścią całej budowli. Znajdowały się w nim: Wielki Refektarz pełniący funkcję jadalni i miejsca spotkań, Pałac Wielkiego Mistrza, a także refektarze- zimowy i letni. W komnatach Średniego Zamku Krzyżacy gościli rycerzy z Europy Zachodniej. Przybywali oni, aby wesprzeć zakonników w walce z Prusami i Litwinami. Pałac Wielkiego Mistrza był wysoką czworoboczną bryłą z narażonymi wieżyczkami. Taka konstrukcja nawiązywała do popularnych w średniowieczu wież mieszkalnych, stanowiących symboli władzy feudalnej. Pałac charakteryzował się także wyjątkowo bogatymi zdobieniami. Wielki Refektarz pełnił funkcję najważniejszej Sali na zamku w Malborku. Mógł pomieścić ponad 400 osób, dlatego podejmowano tam najważniejsze poselstwa i wyprawiano uczty. Obszerną salę zwieńczoną przepięknym sklepieniem ogrzewaną za pomocą gorącego powietrza dostarczanego z kuchni przez system kanałów podłogowych. Zachodnia brama wjazdowa znajdowała się przeciwległym brzegu Nogatu, gdzie dostępu do niej strzegła forteca obronna zwana barbakanem, wzmocniona dwiema basztami. Przez rzekę przerzucony był drewniany most, który prowadził do bramy strzeżonej przez dwie wieże. Zamek Wysoki stanowił najsilniej ufortyfikowaną, wewnątrz części twierdzy. Znajdowały się w nim: gabinety najważniejszych dostojników krzyżackich, kaplica Najświętszej Marii Panny, skarbiec oraz piekarnia. Mieściły się tam magazyny żywności, szczególnie ważne podczas oblężenia. Do Zamku Wysokiego prowadziła droga przez Zamek Średni i Przedzamcze. W 1997 roku zamek krzyżacki w Malborku został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie zwiedzanie zamku z przewodnikiem szacuje się na 3–4 godziny. Na zamku można oglądać wiele wystaw.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Zamek Krzyżacki w Malborku

Jedna z najwspanialszych fortecy w Europie jest zamek w Malborku. Zbudowanie tej budowli zajęło Krzyżakom 150 lat. W XIVw. i XVw. Malbork był siedzibą wielkiego mistrza zakonu i stolicą państwa krzyżackiego. Twierdza pozostała niezdobyta, m...

Język angielski

zamek krzyżacki w malborku wijaśnij jakie jest obecnie przeznaczenie prezentowanej budowli

zamek krzyżacki w malborku wijaśnij jakie jest obecnie przeznaczenie prezentowanej budowli...

Język angielski

lile ma wież zamek Krzyżacki w Malborku

lile ma wież zamek Krzyżacki w Malborku...

Język angielski

Zamek krzyżacki w Malborku. napisz jaką rolę pełniła ukazana twierdza od 1309 roku.

Zamek krzyżacki w Malborku. napisz jaką rolę pełniła ukazana twierdza od 1309 roku....

Język angielski

Dlaczego zamek krzyżacki w Malborku nie został nigdy zdobyty w trakcie walk?

Dlaczego zamek krzyżacki w Malborku nie został nigdy zdobyty w trakcie walk?...

Język angielski

Dokonaj klasyfikacji źródła historycznych. - kronika Galla Anonima - zamek krzyżacki w Malborku - Rzeźba Dawida - miecz z czternastego wieku - fotografia naszej prababci :D

Dokonaj klasyfikacji źródła historycznych. - kronika Galla Anonima - zamek krzyżacki w Malborku - Rzeźba Dawida - miecz z czternastego wieku - fotografia naszej prababci :D...