Opis obrazu Stworzenie Adama

Obraz pod tytułem "Stworzenie Adama" został namalowany przez Michała Anioła. Obraz znajduje się w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Został on namalowany w 1512 r.

Obraz przedstawia Stworzenie Adama – jedno z ważniejszych wydarzeń z Księgi Rodzaju. Przedstawia on stworzenie człowieka na jego podobiznę. Jednym z głównych bohaterów jest Bóg. Jego purpurowa szata układająca się w kształcie muszli, który symbolizuje władze nad światem. Drugim bohaterem jest Ewą, którą obejmuje ojciec. Czeka ona na spotkanie z Adamem. Adam to ostatni z głównych bohaterów. Znajduje się on na ziemi stworzonej przez Boga. Na pierwszym planie znajduje się Adam wyciągający rękę do swego ojca. Bóg jest otoczony purpurową szatą. Na drugim planie po lewej stronie znajduje się ziemia stworzona przez Boga. Po prawej stronie znajduje się Ewa a za nią anioły.

Według mnie obraz został namalowany dobrze jak na XVI w. Przedstawia on jedną z najważniejszych Ksiąg Rodzaju.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opis obrazu „Stworzenie Adama” - Michała Anioła

Wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej – jednej z najsłynniejszych świątyń zdobi wspaniałe dzieło genialnego mistrza włoskiego renesansu – Michała Anioła. Artysta namalował po jednej stronie sklepienia sceny z Sądy Ostatecznego, a po drugiej ...

Język polski

Opis Obrazu "Stworzenie Adama'

Obraz "Stworzenie Adama' namalował słynny malarz Michał Anioł Buanarroti. Dzieło to jest najsłynniejszym fragmentem wielkiego malowidła w Kaplicy Sykstyńskiej.

Na pierwszym planie widać Boga, ukazanego jako siwy starzec. Ma na sobi...

Język polski

Opis obrazu Stworzenie Adama M. Anioła

Obraz Michała Anioła pt. "Stworzenie Adama" przedstawia dwie postacie, Boga i Adama.

Dzieło to ukazuje Boga jako stwórcę, spoglądającego na swoje stworzenie, czyli Adama. Ma siwe, bujne, rozwiane przez wiatr włosy, a także długą ...

Język polski

Opis obrazu Stworzenie Adama

Obraz pod tytułem "Stworzenie Adama" został namalowany przez Michała Anioła. Obraz znajduje się w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Został on namalowany w 1512 r.

Obraz przedstawia Stworzenie Adama – jedno z ważniejszych wydarzeń...

Język polski

Opis obrazu Michała Anioła „Stworzenie Adama”.

Wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej – jednej z najsłynniejszych świątyń zdobi wspaniałe dzieło genialnego mistrza włoskiego renesansu – Michała Anioła. Artysta namalował po jednej stronie sklepienia sceny z Sądy Ostatecznego, a po drugiej ...

Język polski

napisz opis obrazu Michała Anioła 'Stworzenie Adama" 

napisz opis obrazu Michała Anioła 'Stworzenie Adama" ...