Wojna Koreańska

KONFLIKT KOREAŃSKI

Koreańska wojna 1950-1953, konflikt międzynarodowy wywołany napaścią Korei Północnej na Koreę Południową. W wyniku II wojny światowej zostały utworzone dwa państwa koreańskie. W 1948 na południe od 38 równoleżnika utworzono Republikę Korei związaną z USA. W tym samym roku, lecz nieco później, na północ od 38 równoleżnika, w strefie okupacyjnej sowieckiej, Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną o ustroju komunistycznym. Strefy te zamieniono w dwa niezależne państwa. Rosjanie oficjalnie wycofali się z północy Korei, przekazawszy władzę nad nią popieranemu przez nich komunistycznemu rządowu Kim Ir Sena.

Wojna rozpoczęła się 25 VI 1950 atakiem armii północnokoreańskiej w sile 200 tys. żołnierzy na Republikę Korei. Do połowy września prawie całe państwo południowokoreańskie zostało zajęte.
Wówczas Korea Południowa zwróciła się o pomoc do ONZ. Rada Bezpieczeństwa już 27 czerwca wysłała do Korei siły międzynarodowe. Na południu Półwyspu Koreańskiego wylądowaly wojska amerykańskie dowodzone przez generała Douglasa MacArthura oraz wspierające je oddziały innych państw stowarzyszonych w ONZ. W krótkim czasie wyparły one wosjka Kim Ir Sena poza 38 równoleżnik. Wojska amerykańskie i południowokoreańskie zdobyły stolicę Korei Północnej- Phenian. I zbliżyły się do granicy z komunistycznymi Chinami.

25 października Mao Zedong wprowadził na front armię tzw. "Chińskich Ochotników Ludowych". Od razu zmasakrowali oni X Korpus pancerny USA. W tej sytuacji MacArthur ogłosił, że Amerykanie użyją broni atomowej. Jednak nie przyjęto tego entuzjastycznie, gdyż obawiano się atomowego odwetu ZSRR na Wielką Brytanię.

Nieprzerwana ofensywa chińska została zatrzymana w maju 1951 kontruderzeniem amerykańskim, a linia frontu ustabilizowała się wzdłuż 38 równoleżnika.

W wyniku planu użycia broni atomowej przeciw Chinom i Związkowi Radzieckiemu zdymisjonowany został generał MacArthur, którego zastąpił generał M. Ridgway. Po okresie dwuletnich walk pozycyjnych podpisano 27 VII 1953 układ w Panmundżonie, w myśl którego aktualna linia frontu uznana została za rozgraniczenie obu państw koreańskich w formie neutralnego pasa o szerokości 4 km. Od tego czasu nad przestrzeganiem zawieszenia broni czuwa powołana do tego celu Komisja Nadzoru Państw Neutralnych.

W walkach zginęło około 1 mln Koreańczyków, 250tys. Chińczyków i 30 tys. Amerykanów.

Wojna koreańska miała konsekwencje również w polityce światowej. M.in. ludzi ogarnął strach przed wojną światową. Jednocześnie konflikt koreański doprowadził do większego zainteresowania Amerykanów Europą. Stany Zjednoczone zaczęły pełnić rolę naczelnego dowódcy nad państwami zachodnimi.
Z czasem oba państwa zostały odbudowane. Natomiast dzięki pomocy gospodarczej państw Zachodu Południowa Korea stała się z czasem jednym z azjatyckich ?tygrysów gospodarczych?.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wojna koreańska

Temat: Wojna koreańska 1950-1953.

Wojna koreańska był to konflikt na skalę międzynarodową, wywołany 25 czerwca 1950 roku napaścią Korei Północnej, która przekroczyła 38 równoleżnik, na Koreę Południową. Na ten wypadek szy...

Historia

Wojna Koreańska

KONFLIKT KOREAŃSKI

Koreańska wojna 1950-1953, konflikt międzynarodowy wywołany napaścią Korei Północnej na Koreę Południową. W wyniku II wojny światowej zostały utworzone dwa państwa koreańskie. W 1948 na południe od 38 rów...

Historia

Wojna koreańska

Wojna koreańska był to konflikt na skalę międzynarodową, wywołany 25 czerwca 1950 roku napaścią Korei Północnej, która przekroczyła 38 równoleżnik, na Koreę Południową. Na ten wypadek szybko zareagowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ju...

Historia

Wojna koreańska - prezentacja multimedialna

W załącznikach znajduje się prezentacja multimedialna, której spis treści widnieje poniżej.

1. Wojna koreańska – strona tytułowa
2. Informacje ogólne
3. Strony konfliktu
4. Dowódcy
5. Początek wojny
6. Przeb...

Historia

Wojna w Korei 1950 - 1953

Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRL – D) (Korea Północna)
Stolica: Phenian
Utworzona: 09.09.1948r.
Prezydent: Kim Ir Sen

Republika Korei (Korea Południowa)
Stolica: Seul
Utworzona: 06.05.1948r.
P...

Historia

Wojna koreańska.

Półwysep Koreański od 1910r. Był we władaniu Japonii. Po kapitulacji Japonii tereny Korei na południe od 38 równoleżnika zarządzane były przez Amerykanów, ziemie na północ od niego zaś przez Związek Radziecki.
W 1950r. zimna wojn...