Stopniowanie przymiotników - Stopień wyższy i najwyższy

Stopień wyższy przymiotnika:* krótkiego: YOUNG – YOUNGER* długiego: INTERESTING – MORE INTERESTING

Stopień najwyższy przymiotnika:
* krótkiego: YOUNG - THE YOUNGEST
* długiego : INTERESTING - THE MOST INTERESTING

- Przymiotników w stopniu wyższym używamy do porównywania ludzi i rzeczy:

My grandfather is older than my father.- Przymiotników w stopniu najwyższym używamy do wyróżniania osób lub rzeczy:
Raul is the oldest of my cousins.
Stopniowanie krótkich przymiotników:
old - older- oldest
big - bigger - the biggest
easy - easier - the easiest

Zasady ortograficzne – dodawanie końcówek:
* do krótkich przymiotników zakończonych na -e dodajemy -r/-st:
safe – safer – the safest
* w przypadku krótkich przymiotników zakończonych na -y zamieniamy -y na -i, a następnie dodajemy -er/-est:
noisy – noisier – the noisiest
* w przypadku krótkich przymiotników zakończonych na pojedynczą spółgłoskę po pojedynczej samogłosce podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy -er/-est:
big – bigger – the biggest


Stopniowanie długich przymiotników:
difficult - more difficult - the most difficult
important - more important - the most important
interesting - more interesting - the most interesting

Stopniowanie przymiotników nieregularnych (trzeba nauczyć się ich na pamięć) :
bad – worse – the worst
far (daleko – odległość) – farther – the farthest
far (zasięg – dalsze pomysły) – further – the furthest
good – better – the best
late – later – the latest/last
little – less – the least
many/much – more – the most

Stopniowanie przysłówków:
* Formę stopnia wyższego i najwyższego jednosylabowych przysłówków tworzymy podobnie jak w przypadku przymiotników (końcówka -er i -est).

fast – faster – the fastestlate – later – the latest

* Formę stopnia wyższego i najwyższego dłuższych przysłówków tworzymy podobnie jak w przypadku przymiotników (dodanie more i the most przed przysłówkiem)

slowly – more slowly – the most slowly

Stopniowanie przysłówków nieregularnych (trzeba nauczyć się ich na pamięć) :
well – better – the best
badly – worse – the worst

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Stopniowanie przymiotników - stopień wyższy i najwyższy. ( notatka ) POTRZEBUJĘ NA TERAZ!!! Z góry dzięki za odpowiedź ^^

Stopniowanie przymiotników - stopień wyższy i najwyższy. ( notatka ) POTRZEBUJĘ NA TERAZ!!! Z góry dzięki za odpowiedź ^^...

Język angielski

Stopniowanie przymiotników - Stopień wyższy i najwyższy

Stopień wyższy przymiotnika:* krótkiego: YOUNG – YOUNGER* długiego: INTERESTING – MORE INTERESTING

Stopień najwyższy przymiotnika:
* krótkiego: YOUNG - THE YOUNG<...

Język polski

utwórz stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników.zastosuj stopniowanie opisowe - opalony,niezawodny,wyboisty,uczynny,uprzejmy

utwórz stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników.zastosuj stopniowanie opisowe - opalony,niezawodny,wyboisty,uczynny,uprzejmy...

Język angielski

Stopniowanie przymiotników. Dopisz stopień wyższy i najwyższy : 1. short .......... ............. 2.cold ......... ............. 3.hot ........... ............ 4.good ........ .......... 5.easy ........... .......... 6.dark .......... ............

Stopniowanie przymiotników. Dopisz stopień wyższy i najwyższy : 1. short .......... ............. 2.cold ......... ............. 3.hot ........... ............ 4.good ........ .......... 5.easy ........... .......... 6.dark .......... ......

Język angielski

Stopniowanie przymiotników

1. Krótkie jednosylabowe zakończone na spółgłoskę np.
wet – wetter – the wettest
1 wet
2 wetter - stopień wyższy ( podwajamy ostatnią literę-spógłoskę) d dodajemy końcówkę -er
3 the wettest - stopień najwyżs...

Język polski

Odmienne części mowy

Odmiana rzeczowników: (deklinacja)
przez przypadki (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz) w l. poj. i l. mn. Rzeczowniki występują w zdaniu samodzielnie lub w połączeniu z przyimkami w różnych czę...