Ciśnienie atmosferyczne

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE- ciśnienie w pewnym punkcie atmosfery ziemskiej, wytworzone przez ciężar słupa powietrza nad tym punktem ; ciśnienie to maleje wraz ze wzrostem wysokości. Wartość ciśnienia na poziomie morza wynosi ok. 101 kilopaskali, czyli 1013 milibarów, co odpowiada 760 mm Hg.(czytaj milimetrów słupa rtęci).Dokładna wartość na danej szerokości geogr. zmienia się w zależności od temperatury i pogody.
Mierzone barometrem zmiany ciśnienia atmosferycznego pomagają w prognozowaniu pogody. Słyszymy wówczas o niżach atmosferycznych, które przynoszą ze sobą zwykle pogorszenie pogody lub o wyżach atmosferycznych zapowiadających pogodę słoneczną i dobre samopoczucie.

Do mierzenia ciśnienia atmosferycznego używane są barometry. Najczęściej używane są b. rtęciowe, hydrostatyczne, obciążnikowo- tłokowe, aneroidalne(sprężynowe) i inne. W barometrze aneroidalnym płaskie cylindryczne metalowe pudełko z próżnią w środku zwiększa lub zmniejsza wymiary przy zmianie ciśnienia. W barometrze rtęciowym ciśnienie słupa rtęci w szklanej rurce o wys. 75cm(zamkniętej z jednej strony i wygiętej z drugiej strony) jest zrównoważone przez ciśnienie atmosferyczne ze strony otwartej-zmianę ciśnienia odzwierciedla zmiana wysokości słupa rtęci. Barometr wyposażony w urządzenie rejestrujące jest zwane barografem. Pisak, sterowany ruchem barometru rysuje linię ciągłą na papierowej taśmie nawiniętej na obracający się cylinder. Zebrane dane służą do opracowywania prognoz pogody
Obecnie jednostką ciśnienia jest pascal- Pa, który zastąpił bary i milibary( 1bar równy jest 105 Pascalom). Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska francuskiego uczonego Blaisea Pascala(Bleza Pascala).
BLAISE PASCAL- ur. 1623r., zm. 1662r. Francuski matematyk, fizyk, filozof i pisarz.
Przyczynił się do rozwoju hydromechaniki, matematyki i fizyki. Sformułował między innymi prawo Pascala dotyczące ciśnienia w cieczach, a także matematyczny trójkąt Pascala.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Ciśnienie atmosferyczne

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi i na wszystkie znajdujące się w nim ciała. Jest ono na danym poziomie równe ciężarowi słupa powietrza o jednostkowej podstawie znajdującego si...

Fizyka

Prawo Pascala, ciśnienie atmosferyczne, barometr.

BLAISE PASCAL- ur. 1623r., zm. 1662r. Francuski matematyk, fizyk, filozof i pisarz. Przyczynił się do rozwoju hydromechaniki, matematyki i fizyki. Sformułował między innymi prawo Pascala dotyczące ciśnienia w cieczach, a także matematyczny t...

Geografia

proszę waz o wypełnienie tematu z pustych miejsc Temat : Ciśnienie atmosferyczne i wiatr. Podręcznik str.53-57 1. Ciśnienie atmosferyczne to - …………………………………………………. Mierzy się je …………………………………i podaje w ………………………… lub ……………………………… Na mapach przedstaw

proszę waz o wypełnienie tematu z pustych miejsc Temat : Ciśnienie atmosferyczne i wiatr. Podręcznik str.53-57 1. Ciśnienie atmosferyczne to - …………………………………………………. Mierzy się je …………………...

Fizyka

ciśnienie atmosferyczne zmienia się wraz z wysokością. im wyżej tym ciśnienie atmosferyczne jest itp

ciśnienie atmosferyczne zmienia się wraz z wysokością. im wyżej tym ciśnienie atmosferyczne jest itp...

Biologia

Ciśnienie atmosferyczne

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE- ciśnienie w pewnym punkcie atmosfery ziemskiej, wytworzone przez ciężar słupa powietrza nad tym punktem ; ciśnienie to maleje wraz ze wzrostem wysokości. Wartość ciśnienia na poziomie morza wynosi ok. 101 kilopaska...

Geografia

*daję naj* Uzupełnij tekst: Nacisk powietrza na powierzchnię ziemi to ............ atmosferyczne. Im wyższy slup powietrza. tym ciśnienie atmosferyczne jest ......... Na poziomie morza przeciętna wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi .............. hP

*daję naj* Uzupełnij tekst: Nacisk powietrza na powierzchnię ziemi to ............ atmosferyczne. Im wyższy slup powietrza. tym ciśnienie atmosferyczne jest ......... Na poziomie morza przeciętna wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi .....