Tkanki - budowa i funkcje

1.Tkanka - zespół komórek o podobnej budowie i czynnościach życiowych.

2.Podział tkanek zwierzęcych:
a)tkanka nerwowa - odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.Podstawową jednostką budującą tkankę nerwową jest komórka nerwowa (neuron).

b)tkanka mięśniowa
c)tkanka łączna krew

Tkanka mięśniowa i tkanka łączna krew są to tkanki budujące szkielet człowieka

d)tkanka nabłonkowa - tkanka najpierwotniejsza z niej zbudowana jest siatkówka oka,nabłonki gruczołowe oraz gonady (jajniki i jądra)

3.Tkanka łączna.
a)rola tkanki:buduje szkielet,funkcja podporowa,funkcja transportująca (np.krew),funkcja magazynująca (np.tkanka tłuszczowa),wypełnia puste przestrzenie między organami i łączy je

b)rodzaje tkanki łącznej:tkanka łączna właściwa,tkanka łączna zarodkowa,tkanka łączna o cechach swoistych,tkanka łączna szkieletowa

4.Tkanka chrzęstna - składa się z elastycznej i wytrzymałej substancji międzykomórkowej wytwarzanej przez komórki chrzęstne.Tkanka chrzęstna tworzy szkielet zarodka człowieka.Tuż po urodzeniu tkanka chrzęstna przekształca się w tkankę kostną.W dorosłym organizmie chrząstka pozostaje tylko w niektórych miejscach i pełni funkcje podporowe.

5.Tkanka kostna - składa się z komórek kostnych i twardej,zbitej substancji międzykomórkowej istoty podstawowej.Istota podstawowa jest zbudowana ze związków organicznych przesyconych solami mineralnymi.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Tkanki - budowa i funkcje

1.Tkanka - zespół komórek o podobnej budowie i czynnościach życiowych.

2.Podział tkanek zwierzęcych:
a)tkanka nerwowa - odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.Podstawową jednostką budującą tkankę nerwow...

Biologia

Cechy organizmu żywego, kom eukariotyczna, budowa kom zwierzęcej, mitochondrium, etapy oddychania wew kom, budowa i funkcje jądra kom, biosynteza białka, tkanki i ich podział, odżywianie człowieka, uklad pokarmowy, trawienie, trawienie cukrów i t

Cechy organizmu żywego: -odżywianie; -rozmnażanie; -wydalanie; -oddychanie; -wzrost; -reakcje na bodźce; -poruszanie się(nie wszystkie organizmy żywe).
Wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek. Teorię kom. Stworzyli dwaj niemiec...

Biologia

Budowa i funkcje składników odżywczych

BUDOWA I FUNKCJE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH


1. BIAŁKA
2. CUKRY
3. TŁUSZCZE
4. KWASY NUKLEINOWE
5. WNIOSKI


1. Białka.
Inaczej zwane proteiny, są to organiczne związki wielkocząsteczkowe zbudowane z...

Biologia

Opraacuj Dwie tkanki zwierzęce  ::: nabłonkową i mięśniową (budowa , rodzaje , funkcje ) + mogą być jakieś  ciekawostki ale nie muszą 

Opraacuj Dwie tkanki zwierzęce  ::: nabłonkową i mięśniową (budowa , rodzaje , funkcje ) + mogą być jakieś  ciekawostki ale nie muszą ...

Biologia

Budowa i funkcje układu pokarmowego

1.Budowa i funkcje układu pokarmowego
Układ pokarmowy człowieka jest odpowiedzialny za trawienie, wchłanianie oraz wydalanie niestrawionych resztek pokarmu. Łączna jego długość to średnio sześć do ośmiu metrów. Układ pokarmowy dz...

Biologia

Budowa i funkcje żeńskich narządów płciowych

Budowa i funkcje żeńskich narządów płciowych.
- Jajniki, jajowody, macica,
- Zewnętrzne narządy płciowe: pochwa, srom niewieści.

Jajniki:
- leżą w jamie brzusznej
- zbudowane z ukrwionej tkanki łącznej w której...