Petycja w sprawie obwodnicy augustowskiej

Karolina Iksińska
Warszawa dn. 2007-09-26

Petycja w sprawie obwodnicy augustowskiej

Proszę o zmianę trasy obwodnicy Augustowa, przechodzącą przez Dolinę Rospudy. Moja petycja jest motywowana faktem, iż teren na którym ma być budowana obwodnica należy do programu Unii Europejskiej ?Natura 2000?. Oznacza to, że Wspólnota uznała teren Doliny Rospudy za bardzo ważny element środowiska, który ze względu na swoją dziewiczość przyrody zasługuje na ochronę przed ingerencją człowieka.
Nie zmienienie trasy budowy obwodnicy Augustowa doprowadzi do cofnięcia dotacji z Unii Europejskiej na całą trasę autostrad. Ten fakt doprowadzi do tego, że Polska nie wybuduje tej jakże ważnej autostrady z powodu braku środków finansowych na ten cel. A nie wybudowanie tej trasy doprowadzi do jeszcze większej niechęci wyborców do władz, ponieważ pokaże to nieudolność władzy oraz jej brak skłonności do kompromisów ? zmiana trasy przebiegu obwodnicy. Brak tej autostrady będzie również wielkim utrudnieniem dla polskiego handlu zagranicznego w kierunku Litwy. Samochody ciężarowe będą musiały, tak jak teraz, jechać dłuższą i wolniejszą trasą. Gdyby doszło do wybudowania autostrady polskie firmy szybciej dostarczałyby towary do innych państw. Obniżyłyby również koszty transportu, ponieważ krótsza trasa przebycia oznacza mniejsze wydatki na benzynę. Dzięki temu firmy przewożące swoje towary tą trasą zaoszczędzone pieniądze mogłyby przeznaczyć np. na podwyżki dla pracowników, dzięki czemu nie musieliby oni wyjeżdżać z kraju by zarobić więcej(mówiąc kolokwialnie) na chleb.
Uważam, że przeprowadzenie obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy będzie ogromnym wstydem dla naszego kraju. Nie wiele krajów należących do Unii Europejskiej, czy w ogóle do Europy może poszczycić się takimi terenami. Po wojnie państwa założycielskie Wspólnotę nie interesowały się fauną i florą swoich terenów. Pozwoliły tym na wyginięcie mnóstwa gatunków roślin i zwierząt. Nie można doprowadzić to tego by ten stan się powtórzył. Żeby w dobie opamiętania się, że przyroda jest równie ważna jak rozwój, świadomie niszczyć naturalne dobro naszej planety.
Kolejnym argumentem przemawiającym za zmianą trasy obwodnicy jest fakt, iż obecny plan zakłada jak najdłuższą trasę. Trasa proponowana przez ekologów zakłada skrócenie trasy, co spowoduje obniżenie kosztów inwestycji i przyspieszenie oddania jej. Takie rozstrzygnięcie sprawy doprowadzi do zadowolenia społeczeństwa, jak i również nie cofnięcia dotacji przez Unię Europejską na ten cel.
Jeżeli obwodnica zostanie wybudowana w zgodności z planem pierwotnym Polska nie dość, że straci fundusze unijne to na dodatek będzie musiała się liczyć z wysokimi sankcjami nałożonymi na nią przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Petycja w sprawie obwodnicy augustowskiej

Karolina Iksińska
Warszawa dn. 2007-09-26

Petycja w sprawie obwodnicy augustowskiej

Proszę o zmianę trasy obwodnicy Augustowa, przechodzącą przez Dolinę Rospudy. Moja petycja jest motywowana faktem, iż teren na którym ...