Odmiana czasowników: etre, parler & avoir.

être

je suis nous sommes
tu es vous êtes
il est ils sont
elle est elles sont
on estparler

je parle nous parlons
tu parles vous parlez
il parle ils parlent
elle parle elles parlent
on parleavoir

je’ai nous avons
tu as vous avez
il a ils ont
elle a elles ont
on a

Dodaj swoją odpowiedź
Język francuski

Odmiana czasowników: etre, parler & avoir.

être

je suis nous sommes
tu es vous êtes
il est ils sont
elle est elles sont
on estparler

je parle nous parlons
tu parles vous parlez
il parle ils parlent
elle parle elles parlent

Język francuski

Odmiana czasowników- francuski

PARLER- mówić
Je parle Nous parlons
Tu parles Vous parlez
Il parle Ils parlent

SE PRESENTER- przedstawiać się
Je me presente Nous nous presentons
Tu te presenter Vous nous presentez
Il se presenter Ils se present...

Język francuski

Wytłumaczenie czasu Passe Compose

Czas pass compos


Czasu tego używamy do wyrażenia czynności dokonanej, mającej miejsce w przeszłości. Składa się on z czasownika avoir lub etre odmienianego w czasie teraźniejszym, oraz z imiesłowu czasu przeszłego (Particip...