Plan wydarzeń Bitwy pod Grunwaldem - na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy".

1.Przybycie wojsk polskich pod pole grunwaldzkie.
2. Msza polowa.
3.Przybycie Armii Krzyżackiej pod pola.
4.Narada w obozie wielkiego mistrza.
5.Przybycie dwóch posłów krzyżackich.
6.Przyjęcie przez króla mieczy jako symbol zwiastujący wygraną wojsk polskich.
7.Rozpoczęcie bitwy.
8. Odśpiewanie 'Bogurodzicy' przez wojska polskie.
9. Upadek chorągwi polskiej (krakowskiej).
10. Śmierć Urlyka.
11.Pojedynek Maćko i Kunona von Lichenstejna. (wygrana Maćka)
12. Zwycięstwo wojsk polskich.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń Bitwy pod Grunwaldem - na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy".

1.Przybycie wojsk polskich pod pole grunwaldzkie.
2. Msza polowa.
3.Przybycie Armii Krzyżackiej pod pola.
4.Narada w obozie wielkiego mistrza.
5.Przybycie dwóch posłów krzyżackich.
6.Przyjęcie przez króla mieczy jako symbo...