Bogowie greccy są podobni do ludzi - rozprawka w oparciu o "Iliadę" i mity.

Odpowiedz, analizując fragment księgi czternastej "Iliady" Homera i wykorzystując znajomość wybranych mitów.

Starożytni Grecy wyobrażali sobie bogów jako istoty ?wyższe?, które były od nich mądrzejsze. Żaden człowiek nie mógł posiąść mądrości, ponieważ była ona domeną
bogów ? takie słowa głosili najwięksi filozofowie, np. Platon. Umysł boski z pewnością przewyższał ludzki, jednak nie był pozbawiony wad. Bogowie podobnie jak ludzie byli przepełnieni pychą, chęcią władzy. Czy zatem można z góry określić, czy bogowie greccy są podobni do ludzi? Myślę, że nie, dlatego w dalszej części pracy postaram się rozważyć wszystkie argumenty oraz kontrargumenty i ostatecznie odpowiedzieć na pytanie stawiane w tezie.
We fragmencie księgi czternastej ?Iliady? Homera możemy przeczytać o próbach Hery, która za wszelką cenę chce rozkochać w sobie syna Kronosa ? Zeusa. Na początku Hera udaje się na górę Idę, gdzie w swoim pokoju kąpie się w ambrozyjskim likworze i naciera całe swoje ciało boskimi balsamami. Następnie ubiera się w ponętne ubrania i wyrusza na Lemnos, gdzie błaga Sen o znużenie Zeusa. Sen nie chce wypełnić jej próśb, ponieważ obawia się gniewu boga bogów. W końcu spotyka Zeusa na szczycie Gargaru. Syn Kronosa jest zauroczony wyglądem i zapachem Hery. W ten sposób plan Hery został wypełniony. Bogini chce, aby miłość wypełniła się w ich małżeńskim łożu ? zarzuca Zeusowi żądzę i nieopanowanie swojego umysłu. Podsumowując analizę tego fragmentu ?Iliady? można stwierdzić, że zachowanie Hery i Zeusa jest bardzo podobne do ludzkich reakcji. Możemy się spotkać z wieloma cechami wspólnymi dla bogów i ludzi. Jak nietrudno zauważyć Hera jest przepełniona hybris, pewna osiągnięcia celu, zdeterminowana. Żądza, wstyd, nieopanowanie to cechy, które są przypisane Zeusowi.
Kolejnym przykładem na wykazanie podobieństwa pomiędzy ludźmi a bogami jest mit o Prometeuszu. Prometeusz, tworząc ludzkość, chciał, aby była ona podobna do bogów. Kradnąc i dając ogień człowiekowi, metaforycznie przekazał nie tylko płomień, ale także część, która należała do bogów.
W micie o wojnie trojańskiej istotnym elementem jest pojedynek Hektora i Achillesa. Achilles wprawdzie nie był bogiem, lecz to właśnie dzięki bogom wygrał pojedynek z człowiekiem. Tutaj mamy do czynienia z kolejną cechą łączącą ludzi i bogów ? nieuczciwością.
Po głębokiej analizie mogę stwierdzić, że zgadzam się z tezą postawioną w temacie. Bogowie są podobni do ludzi, aczkolwiek nie są tacy sami. Człowieka z bogiem łączy przede wszystkim charakter. Kierujemy się zbliżonymi pobudkami takimi jak: radość, złość, zazdrość, smutek, żądza, nienawiść, wstyd. To, co wyróżnia nad od istot wyższych to bardzo mała wiedza ? bóstwa są nieporównywalnie mądrzejsze od nas. Ludzie nie mają także możliwości wpływania na czyjś los, bogowie mieli takie predyspozycje.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Bogowie greccy są podobni do ludzi - rozprawka w oparciu o "Iliadę" i mity.

Odpowiedz, analizując fragment księgi czternastej "Iliady" Homera i wykorzystując znajomość wybranych mitów.

Starożytni Grecy wyobrażali sobie bogów jako istoty ?wyższe?, które były od nich mądrzejsze. Żaden człowie...