Zagadnienia z pytań egzaminacyjnych do "Nauki administracji"

Zagadnienia do przygotowania z książki E. Nosala, Zarys nauki
administracji:

1. Przedmiot nauki administracji
2. Historia nauki administracji
3. Administracja jako część aparatu państwa
4. Organizacja terytorialna państwa
5. Administracja rządowa
6. Administracja samorządowa
7. Organizacja urzędu administracyjnego

Zagadnienia do przygotowania z wykładów

1. Struktura i kształtowanie organizacji administracji publicznej
2. Decyzje w administracji (rodzaje decyzji, modele decyzyjne oraz
konflikty)
3. Proces decyzyjny
4. Cele administracji publicznej
5. Planowanie w administracji publicznej

Dodaj swoją odpowiedź
Administracja

Zagadnienia z pytań egzaminacyjnych do "Nauki administracji"

Zagadnienia do przygotowania z książki E. Nosala, Zarys nauki
administracji:

1. Przedmiot nauki administracji
2. Historia nauki administracji
3. Administracja jako część aparatu państwa
4. Organizacja terytorialna...

Prawo

Prawo finansowe: Kontrola i audyt wewnętrzny-znaczenie dla prwidłowej działalnosci jednostek organizacyjnych

Audyt wewnętrzny – dlaczego kontrola wewnętrzna już nie wystarcza?
Współcześnie kontrola wewnętrzna w naturalnej dla siebie roli, tj. kontroli następczej (końcowej, sprawozdawczej), przestaje być wystarczają-ca. W nauce o zarządzan...