Aparat ruchu

Aparat ruchu
a) część bierna - szkielet, funkcja: stalowe rusztowanie ciała, stanowi rusztowanie ciała, stanowi rusztowanie aparatu ruchu (umożliwia poruszanie), chroni narządy wewnętrzne, wytwarza krwinki - jest krwiotwórczy;

b) część czynna - mięśnie.

Kość: istota gąbczasta, jama szpikowa, istota zbita, szpik kostny, okostna.

Tkanka zbita - mieści się w środkowych częściach kostnych, tworzy ona trzon kości w której rusztowanie mineralno - białkowe jest wyjątkowo gęste.

Tkanka gąbczasta - mieści się na zakończeniach kości, jest ona mniej odporna na urazy. Istota między komórkowa stanowi główny budulec kości, złożona jest z ciał organicznych i nieorganicznych (soli mineralnych).

Składnikiem organicznym jest substancja białkowa zwana osseiną. Stanowi ona 35% masy kostnej.

Homeostaza - zaliczana do składu mineralnego tkanki kostnej, dzięki czemu masa i struktura kości nie ulegają istotnym zmianom.

Kręgosłup:
- boczne skrzywienie (skolioza),
- lordoza to szyjne i lędźwiowa skrzywienie zwrócone wypukłością ku przodowi ciała,
- kifoza jest to piersiowa i krzyżowa, zwrócone ku tyłowi.

Lordozy i kifozy są krzywiznami fizjologicznymi.

Wysiłek:
czas od rozpoczęcia wysiłku - sposób uzyskania ATP:
Krótki - kilka sekund - rozpad fosfokreatyny(aminokwas).
Od 2 - 3 minut - beztlenowe utlenienie glukozy.
Do 2 godz. - uruchomienie rezerw po czym, wystarczająca ilość tlenu w mięśniach, niedobór tlenu.
Kilka godzin - uruchomienie rezerw, rozpad glikogenu do glukozy (tlenowy rozkład glukozy), utlenianie kwasów tłuszczowych, beztlenowy rozkład glukozy - gromadzenie się kwasu mlekowego.

1. Fosfokreatyna ADP kreatyna ATP.
2. Glukoza 2ADP 2Pi2 kwas mlekowy 2ATP.
3. Glukoza 6O2 30ADP 30Pi6CO2 6H2O 30ATP.
4. Kwas tłuszczowy(C16) 23O2 108ADP 108Pi16CO2 16H2O 108ATP.

Anomalia - odstępstwo od normy.
Fosfokreatyny - cząsteczka wysokoenergetyczna ATP.
Ortopeda - lekarz specjalizujący się w schorzeniach układu ruchowego człowieka.

Mięśnie szkieletowe zbudowane są z dwóch rodzajów włókien - białych i czerwonych.
W zależności od rodzaju mięśnia występują w różnych pozycjach.

Włókna białe:
Całe wnętrze komórki jest wypełnione, jest ciasno położonymi Koło siebie mikrofibrylami; zawierają małe cytoplazmy i znajdujące się w niej mioglobiny nadaje im jasny kolor; specjalizują się w ruchach szybkich i krótko trwałych; występują w dużych ilościach w mięśniach wykorzystujących szybkie ruchy np. m.kończyn.

Włókna czerwone:
- miofybryle są luźniej ułożone i jest och mniej; zawierają dużo cytoplazmy i dużo mioglobiny, co nadaje im ciemny czerwony kolor; specjalizują się w pracy długotrwałej; występują w większych ilościach w - mięśniach w których ważna jest wytrzymałość np. prostownik grzbietu.

Doping to pobudzenie organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego.
Substancje dopingujące przyśpieszające rozwój tkanki mięśniowej to anaboliki np. Testosteron i jego syntetyczne odpowiedniki, potocznie zwane sterydami.

Substancja najczęściej stosowana w celu prowadzenia wydajności mięśni erytropoetyna (EPO) hormon produkowany przez nerki.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Uzupełnij zdanie dotyczce aparatu ruchu ?aparat ruchu człowieka składa się z części.....które stanowią mięśnie,oraz części biernej która tworzą?

Uzupełnij zdanie dotyczce aparatu ruchu ?aparat ruchu człowieka składa się z części.....które stanowią mięśnie,oraz części biernej która tworzą?...

Biologia

Aparat ruchu oraz szkielet osiowy.

Kości człowieka tworzą szkielet, którego głównymi funkcjami są:
- Dźwiganie ciężaru ciała;
- Nadawanie organizmowi wielkości i kształtu;
- Ochrona niektórych narządów przed urazami;
- Wytwarzanie komórek krwi;
- ...

Biologia

Krzyżówka z działu Aparat ruchu 1 cześć kośća 7 kratek 2 substancja znajdująca się w kościach długich , produkująca czerwone ciałka krwi 5 kratek 3 zespół komórek nie tylko kostnych 6 kratek 4 substancja elastyczna , składnik kości 7 kratek 5 pods

Krzyżówka z działu Aparat ruchu 1 cześć kośća 7 kratek 2 substancja znajdująca się w kościach długich , produkująca czerwone ciałka krwi 5 kratek 3 zespół komórek nie tylko kostnych 6 kratek 4 substancja elastyczna , składnik...

Biologia

Z czego składa się aparat ruchu?

Z czego składa się aparat ruchu?...

Biologia

W jaki sposób elementy tworzące aparat ruchu współdziałają ze sobą?

W jaki sposób elementy tworzące aparat ruchu współdziałają ze sobą?...