Cechy eposu na przykladzie "Iliady" Homera , charaktreystyka Homera

Homer - pochodzil prawdopodobnie z Chios lub ze Smyrny, chociaż w starożytności aż siedem grackich miast twierdziło, ze to z ich terenów pochodził wieszcz. Żył ok. VIII w.p.n.e. i prawdopodobnie byl zawodowym śpiewakiem tzw. aojdem, który przy wtórze instrumentów muzycznych wykonywał swoje pieśni. Nazwa Homer dowodzi, że był ślepcem.

W czasach nowożytnych pojawiła się tzw. "kwestia homerycka": zakwestionowano istnienie Homera. Twierdzono, ze Homer wogole nie zyl, zaś dzieła "Iliada" i "Odyseja" to twórczość aojdow.
Niektórzy twierdzili, ze owszem Homer istniał, ale nie mógł napisać i "Iliady" i "Odysei". Jeszcze inni byli przekonani, ze Homer żył, zaś oba poematy sa jego dziełem.

Ostatecznie spor rozstrzygnięto, uznano istnienie Homera oraz to, ze i "Iliada" i "Odyseja" to jego dzieła, przemawiają zatem następujące argumenty:
- podobna zawartość kompozycyjna obu dziel: "Iliada" - 15 tys. wierszy; "Odyseja" - 12 tys. wierszy;
- oba poematy ukazują świat typowo dworski;
- i w "Iliadzie" i w "Odysei" pojawiają się tzw. stale epitety" i porównania homeryckie;
- oba teksty sa niezwykle dojrzale pod względem artystycznym ;

CECHY EPOSU


1. utwór zaczyna się inwokacja, czyli rozbudowana apostrofa do muzy, bóstwa z prośbą o pomoc przy tworzeniu dzieła,
2. obecność scen batalistycznych,
3. występowanie porównań homeryckich tz. takich, które sa niezwykle rozbudowane i zawierają elementy ze świata natury,
4. paralelizm (dwupłaszczyznowość) fabuly - przeplataja się losy ludzi i losy bogów, akcja toczy się równolegle na ziemi i Olimpie, zaś bogowie nieustannie wtrącają się w losy ludzi,
5. retardacja - spowolnienie, zatrzymanie akcji poprzez wprowadzenie szczegółowego statycznego opisu,
6. szczegółowość opisów, np. opisu tarczy Achillesa,
7. występowanie tzw. "stalych epitetow", np. "boski Hektor", "szybkonogi Achilles",
8. heroizacja bohaterów: nie przypominają oni ludzi, ale istoty obdarzone znacznie większa siła,
9. narrator wszechwiedzący, obiektywny i zachowuje dystans wobec opisywanych wydarzeń (ujawnia się jedynie w inwokacji)
10. epopeja zawsze składa się z takiej ilości rozdziałów lub pieśni, która jest wielokrotnością cyfry szesc
11. utwór został napisany specjalnym wierszem bohaterskim HEKSAMETREM, w którym przeplatają się tzw. stopy metryczne ; w literaturze polskiej taka próba heksametru pojawia się na początku "Powieści Wajdeloty" w "Konradzie Wallenrodzie" Adama Mickiewicza.

Dodaj swoją odpowiedź