Życie w rafie koralowej

Życie w rafie koralowej


Jest to wielkie bogactwo organizmów i roślin. Zamieszkują je przepiękne i kolorowe skorpeny posiadająca piękne, długie płetwy piersiowe, ustniki tzw. ryby anioły oraz szczęciązębe (tzw. ryby motyle).

Można również zauważyć ryby o dziwnych kształtach (najlepszym momentem będzie okres, kiedy się wszystkie zbierają i czekają wspólnie na pojawienie się określonych gatunków krewetek lub wargaczy).

Do tych o dziwnej budowie ciała należą między innymi: rogatnice, cyruliki i strzępiele osiągające do 200kg wagi.

Rafę zamieszkują takie organizmy jak między innymi: gąbki, okonie, wargacze, ślimaki morskie, rozgwiazdy wężowate i morskie, robaki, muszle, jeże morskie, skrzydlice, szkaradnice, barrakudy, mureny oraz takie drapieżniki jak delfiny i ogromne rekiny.

Typy raf koralowych


- rafy przybrzeżne – leżące przy samej linii brzegowej
- rafy barierowe - ciągnące się równolegle do brzegu, ale w pewnej od niego odległości
- atole - wynurzone z wody koralowe pierścienie lądu, wewnątrz których znajdują się laguny (płytkie zatoki wewnątrz atolu), będące odciętymi od pełnego morza "jeziorami" słonej wody

Wielka rafa koralowa


Na Wielkiej Rafie Koralowej, położonej u wybrzeży Australii obok 400 gatunków koralowców na rafie żyje 200 gatunków mięczaków i prawdopodobnie ponad 2000 gatunków ryb. Jest to około jednej dziesiątej wszystkich gatunków. Nie tylko w Australii znajduje się tak piękny okaz który stworzył nie człowiek a Matka natura. W innych częściach naszego globu można również spotkać rozległe obszary mórz, w których występują te "podwodne ogrody". Wybrzeża indonezyjskiej wyspy Sulawesi i wysunięte najdalej na północ ze wszystkich raf koralowych rafy w Morzu Czerwonym są jedynie nielicznymi przykładami. W istocie jest ponad 100 państw, w których wodach występują rafy koralowe. Niestety tylko 40 z nich jest objęte ochroną prawną.

Zagrożenia Raf Koralowych


Rafy żyją tylko w wodach czystych i mających odpowiednią, w miarę ciepłą temperaturę wody. Ze względu na te wysokie wymagania nie ma ich zbyt dużo. Do tego jest wiele zagrożeń.
1. Wody są mocno zanieczyszczone
2. Nieraz do mórz wycieka ropa naftowa oraz spływają do niej ścieki
3. Występują niekorzystne zjawiska pogodowe, które uniemożliwiają życie rafom
4. Pogłębiane są dna na szlakach morskich przez człowieka
5. Mała liczba raf jest objęta ochroną prawną co powoduje, że turyści je wyniszczają.
6. Dla niektórych mieszkańców raf koralowce są pożywieniem

Powstawanie Raf Koralowych


Rafa zbudowana jest z tysięcy żyjątek z rodziny polipów, a także innych organizmów rafotwórczych. Do nich należą m.in. mszywiołów, mięczaków, otwornic i glonów, tworzących podwodny grzbiet. Polipy tworzą szkielety wapienne, które można łatwo oddzielić od reszty ciała zwierzęcia. Podczas rozmnażania polipów, rafa rozrasta się wszerz i w górę. Strukturę wzmacniają polipy połączone powzorem żywych tkanek. Wodorosty wapienne są bardzo ważnymi elementami tworzącymi rafę. Ich zadaniem jest produkcja wapnia umacniającego rafę. Inne wodorosty wytwarzają pewien rodzaj "zaprawy murarskiej". W ten sposób wspólnota tworzy potężną strukturę, na której tylko na nielicznych niezamieszkanych częściach szkieletów wapiennych żyją koralowce. Każdy gatunek koralowca ma własny wzorzec wzrostu, dlatego właśnie spotykana jest taka różnorodność form.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Opisz życie na rafie koralowej np. mieszkańców sposób w jaki się żywią i jakie stworzenia tam żyją itp...

Opisz życie na rafie koralowej np. mieszkańców sposób w jaki się żywią i jakie stworzenia tam żyją itp......

Biologia

Opisz (krótko) życie na rafie koralowej.

Opisz (krótko) życie na rafie koralowej....

Biologia

O czym mogła by być Prezentacja na temat "Życie na rafie koralowej". Dajee najj

O czym mogła by być Prezentacja na temat "Życie na rafie koralowej". Dajee najj...

Biologia

Opisz życie na rafie koralowej

Opisz życie na rafie koralowej...

Biologia

życie na rafie koralowej

życie na rafie koralowej...