Treny Jana Kochanowskiego jako realistyczny i artystyczny obraz bólu ojcowskiego.

Tren jest to gatunek poezji żałobnej,ukształtowany w starożytnej Grecji.Jest to pieśń lamentacyjna wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci,napisana na czesć zmarłego,rozpamiętująca jego chwalebne czyny, zalety i zasługi .Tren miał ścisły układ:
- Pochwałe cnót zmarłego
- Rozpamiętywanie poniesionej straty
- Demonstracja żalu
- Pocieszenie
- Pouczenie-zapomnienie

Cykl 19 Trenów J Kochanowskiego poswięcone zostało jego zmarłej córce Urszuli. Tworzy je poeta po śmierci kilkuletniej córeczki,która miała być spadkobierczynią talentu poetyckiego Kochanowskiego. Bohaterką jest nie tyle Urszulka-czoć zbolały poeta często ją wspomina,dużo częściej tematem utworu jest ból rozpaczającego ojca,jego bunt, odczucia duszy. To oczywiste że poeta nie mógł łatwo pogodzić się ze śmiercią córki i dał temu wyraz w Trenach. Poeta, który dotąd głosił pochwałe zcia, nakazywał spokuj i czcił renesansową harmonie – stworzył dzieło,które zwiastuje załamanie całego renesansowego prądu. Okazuje się ,że człowiek dotknięty nieszczęściem nie znajduje odpowiedzi ani ukojenia w filozofii staje się bezradny.

Już w 1 Trenie widoczna jest ogromna rozpacz poety, który zdał sobie sprawe ,że nic poza żalem mu nie pozostało ,że walki z losem nie wygra. Drugi Tren jest lamentem autora nad jego dolą nadtym co go spotkało.4 Tren wyraża wielką pretensję pod adresem śmierci,której niesprawiedliwy wyrok unieszczęśliwił poetę. W 6 Trenie Kochanowski rozpacza nad tym ,że nie będzie mógł się cieszyć stanem małżeńskim córki,patrzeć jak rośnie itp. W Trenie 8 zawarty jest zwrot wprost do zmarłej opisujący pustke powstałą po jej odejściu. W 9 trenie widoczne jest załamanie całego systemu wartości poety. Poeta zaczyna wątpić we wszysko w co wieżył, z utworu emanuje rozdarcie i załamanie wcześniej niespotykane u tego poety. W Trenie 10 Kochanowski prosi by mógł chociaż we śnie zobaczyc córkę. W kolejnych trenach ból osiaga stopień narastającej złości na cały świat i Boga (do tej pory przyjaciela człowieka). W Trenie 12 autor dochodzi do wnoisku ze lepiej byłoby niemieć córki niż przeżywać teraz jej strate.Bohaterem Trenów jest bardziej Kochanowski niż Urszulka. Poeta rozpacza nad sobą. Nie radzi sobie z tak ogromnym bólem. W Trenach przekazuje go tak iż niemal czujemy jak strasznie autor to przeżywa.Kochanowski zdaje sobie sprawę że ból go wypacza ,zmienia,że mąci mu umysł.

Poeta stwierdza że „człowiek nie kamień”, życie bez odczuwania cierpienia jest nie możliwe, bo nieludzkie. Kochanowski jest pełen goryczy i zwątpienia. Mimo pozornego pogodzenia się na końcu jego renesansowy śiatopogląd niezostaje odbudowany.

Dodaj swoją odpowiedź