Planeta Wenus

Wenus jest planetą bardzo podobną do Ziemi zarówno pod względem rozmiarów (średnica 12 200 km) jak i masy (0,81 masy Ziemi).Jest to najjaśniejszy obiekt na niebie poza Słońcem i Księżycem.Planeta ta,nie ma naturalnych satelitów.Okres obiegu dookoła Słońca wynosi 255 dni,a wokół własnej osi 250 dni.Promień równikowy planety wynosi 6052 km. jej atmosfera jest zapełniona gęstymi chmurami. Odbija ona ponad 75% światła słonecznego.Głównym składnikiem atmosfery Wenus jest dwutlenek węgla (95%).Tlen i para wodna stanowią około 1,5% zawartości.Azotu nie wykryto i nie ma go więcej niż 5%.Najwyższą zmierzoną na powierzchni temperaturą było 580C.Temperatura jest taka sama w dzień i w nocy.Na Wenus znajduje się wiele rozległych równin z kraterami ,dolinami i pasmami górskimi.Występują też wulkany ,które mogą być nadal czynne.Znikoma ilość tlenu,wysokie ciśnienie atmosferyczne i temperatura wykazują, że na Wenus nie może istnieć życie typu ziemskiego.Nie wyklucza to jednak możliwości istnienia organizmów żywych beztlenowych odpornych na wysokie temperatury i ciśnienia.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Planeta Wenus

Wenus jest planetą bardzo podobną do Ziemi zarówno pod względem rozmiarów (średnica 12 200 km) jak i masy (0,81 masy Ziemi).Jest to najjaśniejszy obiekt na niebie poza Słońcem i Księżycem.Planeta ta,nie ma naturalnych satelitów.Okres obi...

Fizyka

Planeta Wenus

Temperatura: około 4800C po stronie dziennej,
Masa: 4,83*1024 kg,
Promień: 6,41*106 m,
Czas obiegu: 225 dób,
Czas obrotu: 243 doby,
Miejsce w układzie słonecznym: druga planeta od słońca (108 000 000km od słońca),

Fizyka

Merkury i Wenus

MERKURY
Planeta ta została nazwana przez starożytnych Rzymian imieniem ruchliwego boga kupców i podróżnych utożsamianego z greckim Hermesem, synem Zeusa ( Jowisza) i Mai.

Merkury jest planetą , która leży najbliżej Słońca....

Biologia

Wenus – druga pod względem odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym na niebie, po Słońcu i Księżycu. W związku z tym, że Wenus jest bliżej Słońca niż Ziemia, zawsze jest ona widoczn

Wenus – druga pod względem odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym na niebie, po Słońcu i Księżycu. W związku z tym, że Wenus jest bliżej Słońca niż Zie...

Fizyka

Wenus

WENUS Druga planeta od Słońca. Dawniej uważana za bliźniaka Ziemi, lecz badania sondy Mariner dowiodły, że na powierzchni Wenus panuje 90 razy większe ciśnienie niż na Ziemi. Temperatura sięga tam 470C! Planeta ta jest najjaśniejszym, po ...

Fizyka

Wenus

Wenus, druga planeta od Słońca, jest skalnym globem, otulonym gestymi chmurami, które odbijają większość swiatła słonecznego, przez co Wenus jest najjaśniejszym ciałem na niebie po Słońcu i Księżycu. Jest na niej gorąco i duszno.Temp...