Biblizmy

Związki frazeologiczne:
jabłko Adama - tak nazywamy chrząstkę widoczną na szyi mężczyzny
Sodoma i Gomora – o wielkiej awanturze, zamieszaniu, chaosie wywołującym grozę; o rozpuście, wyuzdaniu
Manna z nieba – cud; nieoczekiwany dar; zyski, dochody niespodziewane, niezasłużone, niezapracowane
Wdowi grosz – niewielka suma, ofiara dana ze szczerego serca, kosztem wyrzeczeń przez ludzi niezamożnych.
Syn marnotrawny – człowiek, który zawinił i opamiętał się
Trąba jerychońska – głośny
Alfa i Omega – początek i koniec, wszystko; absolutny autorytet, wyrocznia
Umyć ręce – usuwać się od czegoś, wyprzeć się kogoś; czegoś, nie chcieć brać za coś odpowiedzialność
Judaszowe srebrniki – zapłata otrzymana za zdradę
7 lat tłustych i siedem lat chudych - Lata dobrobytu i lata klęski
Niewierny Tomasz -Niedowiarek
Judaszowe srebrniki -przekupstwo

Rzeż niewiniątek - Cierpienie istot niewinnych
Salomonowy wyrok - Sprawiedliwy wyrok zaskakujący w swojej wymowie
Zmienić się w slup - Stanąć jak wryty
Plagi egipskie - Nieszczęście , klęska
Egipskie ciemności - Nieprzeniknione ciemności
Zakazany owoc - Coś co jest niedostępne
Kainowe piętno - Piętno bratobójcy
.wieża Babel- symbol zamieszania wynikający z pychy i źle pojętej ambicji
Rzucać perły przed wieprze: nie warto dawać czegoś cennego czy kosztownego temu, kto tego nie umie docenić.
Perła jest od zawsze oznaką czegoś cennego i wyjątkowego
Wdowi grosz -nie liczy się wysokość ofiary, ale wartość, jaką ma ona dla ofiarującego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Biblizmy i związki frazeologiczne dotyczące Antyku.

Biblizmy:
to wyrażenia i związki frazeologiczne o rodowodzie biblijnym.

1. Salomonowy wyrok - mądre, roztropne rozwiązanie.
2. Wdowi grosz - niewielka kwota.
3. Manna z nieba - cud, nieoczekiwany dar.
4. Sodoma i Gomora ...

Język polski

Biblizmy i ich współczesne znaczenia

WYBRANE BIBLIZMY WRAZ Z ICH WSPÓŁCZESNYM ZNACZENIU:

-> chleb powszedni - rutyna, zwyczajność, codzienność

-> ciemności egipskie - nieprzeniknione ciemności

-> kamień na kamieniu - zrobić totalną destruk...

Język polski

BIBLIZMY wyjaśnij pojęcia Ciemności Egipskie - Hiobowe wieści - Prosze o pomoc z góry dziękuje :)

BIBLIZMY wyjaśnij pojęcia Ciemności Egipskie - Hiobowe wieści - Prosze o pomoc z góry dziękuje :)...

Język polski

Związki frazeologiczne - biblizmy

1). Faryzeusz - nieuczciwy, fałszywy, kłamliwy
2). Judasz - zdrajca
3). Niewierny Tomasz - niedowiarek
4). Trąba jerychońska - gapa, ciamajda
5). Wilk w owczej skórze - podstępny
6). Goliat - silny, potężny
7). Niebie...

Język polski

Biblizmy

Związki frazeologiczne:
jabłko Adama - tak nazywamy chrząstkę widoczną na szyi mężczyzny
Sodoma i Gomora – o wielkiej awanturze, zamieszaniu, chaosie wywołującym grozę; o rozpuście, wyuzdaniu
Manna z nieba – cud; nieoczeki...

Język polski

Biblizmy.

1.Wyjaśnij znaczenie podanych wyrażeń. Czy znasz ich pochodzenie? Jeśli nie, postraj się je ustalić.

hiobiowa wieść (Hi 1, 13-19)

plagi egipskie (Mt 2, 1-17)

ciemności egipskie (Wj 10, 21-22)

salomonowy w...