Charakterystyka porównawcza Chrześcijan i Pogan na podstawie Quo Vadis

1. Członkowie.
Poganie - Petroniusz, Poppea, Neron, Akte, Winicjusz przed nawróceniem, Eunice, Chilon, Tigellin
Chrześcijanie - Ligia, Pomponia Grecyna, Ursus, Piotr i Paweł, Glaukos, Linus, Chilon, Winicjusz po nawróceniu
2. Wiara.
Poganie - wierzyli w wielu bogów, składali im ofiary, traktowali ich jak przekupnych ludzi
Chrześcijanie - jeden Bóg-wszechmocny i sprawiedliwy, modlą się, chrzest, żyją zgodnie z nauką tej religii, kochają Boga, miłość do niego jest najważniejsza
3. Stosunek do życia.
Poganie - żyją po to, by jak najwięcej czerpać z życia, wierzą, że po śmierci nic nie ma, chciwi, okrutni, otaczają się luksusami
Chrześcijanie - życie jest etapem, które prowadzi do wiecznego życia, żyją skromnie, przyjmują cierpienie, wyrzekają się ziemskich rozkoszy
4. Stosunek do ludzi.
Poganie - gardzą ludźmi, szczególnie niewolnikami
Chrześcijanie - wszyscy ludzie są równi, darzą braterską miłością nawet wrogów, przebaczają wrogom
5. Życie codzienne.
Poganie - żyją w zbytku i bogactwie, ucztują, nie mają zasad moralnych, cechuje ich swoboda obyczajów, kłamią, zdradzają, zabijają, są obojętni na krzywdę innych
Chrześcijanie - żyją skromnie, wyrzekają się zbytku i rozkoszy, zachowują czystość obyczajów, przestrzegają zasad moralnych
6. Cele.
Poganie - zabawa
Chrześcijanie - zbawienie, szerzenie wiary, życie wieczne

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Życie Chrześcijan i pogan na podstawie "Quo Vadis" H. Sienkiewicza - charakterystyka porównawcza

Henryk Sienkiewicz w powieści ?Quo Vadis? ukazał życie w starożytnym Rzymie. Jego mieszkańców można podzielić na dwie grupy: pogan i chrześcijan. Ich postawa i cele w życiu były zupełnie odmienne. Politeiści zostali przedstawieni jako n...