Katechizm do bierzmowania.

PIĘC PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1.W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3.Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4.Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1.Jest jeden Bóg.
2.Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3.Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4.Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5.Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6.Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1.Pycha.
2.Chciwość.
3.Nieczystość.
4.Zazdrość.
5.Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6.Gniew.
7.Lenistwo.
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
1.Chrzest.
2.Bierzmowanie.
3.Eucharystia.
4.Pokuta.
5.Namaszczenie chorych.
6.Kapłaństwo.
7.Małżeństwo.

SIEDEM DAROW DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar umiejętności
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej
TRZY CNOTY BOSKIE (TEOLOGALNE)
Wiara. Nadzieja. Miłość.
CZTERY CNOTY GŁÓWNE (KARDYNALNE)
Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo.

TAJEMNIECE RÓŻANCA ŚWIĘTEGO.
Tajemnice radosne

I ? Zwiastowanie NMP
II ? Nawiedzenie św. Elżbiety
III ? Narodzenie Jezusa
IV ? Ofiarowanie w świątyni
V ? Znalezienie w świątyni

Tajemnice światła

I ? Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II ? Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
III ? Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
IV ? Przemienienie na górze Tabor
V ? Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne

I ? Modlitwa w Ogrójcu
II ? Biczowanie
III ? Cierniem ukoronowanie
IV ? Droga Krzyżowa
V ? Śmierć na Krzyżu

Tajemnice chwalebne

I ? Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II ? Wniebowstąpienie
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV ? Wniebowzięcie Maryi
V ? Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Mały katechizm - do bierzmowania (parafia p/w św. Jadwigii w Pępowie)

Mały katechizm - do bierzmowania (parafia p/w św. Jadwigii w Pępowie)

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi...

Religia

Katechizm do bierzmowania.

PIĘC PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1.W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3.Przynajmniej raz w roku, w okresi...

Religia

Do bierzmowania! 1. Czemu służy sakrament kapłaństwa ? 2. Kto jest jedynym i najwyższym Kapłanem Nowego Przymierza? 3. Uzasadnij , dlaczego On? 4. Czym różni się kapłaństwo powszechne wiernych od kapłaństwa hierarchicznego? 5. Kto jest szafarzem Sa

Do bierzmowania! 1. Czemu służy sakrament kapłaństwa ? 2. Kto jest jedynym i najwyższym Kapłanem Nowego Przymierza? 3. Uzasadnij , dlaczego On? 4. Czym różni się kapłaństwo powszechne wiernych od kapłaństwa hierarchicznego? 5. Kt...

Religia

Katechizm pamięciowy

Na pacierz składa sie Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierze w Boga, Aniele Boży.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego...

Religia

Katechizm potrzebny do bierzmowania

Owoce ducha świętego milosc,radosc,pokoj,cierpliwosc,uprzejmosc,dobroc,wiernosc,lagodnosc,opanowanie

główne prawdy wiary
# Jest jeden Bóg.
# Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
#...

Religia

Trzecia prawda wiary

Trzecia prawda naszej wiary uczy nas, że są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Chrześcijanie są ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Mój chrzest też był „w imię” a nie w imiona Ojca, Syna i ...