Budowa kwiatu rośliny okrytozalążkowej (okryte nasiona)

Typowy kwiat roślin okrytozalążkowych składa się z czterech zasadniczych okółków, które poczynając od dna kwiatowego tworzą:

1.Kielich Kwiatowy-złożony jest z działek, chroniących wewnętrzne części kwiatu, gdy jest jeszcze w pąku. Kształt działek i ich wielkość mogą być bardzo różne. Działki są zwykle zielone. Kiedy są zabarwione, co zdarza się rzadko, przyjmują rolę płatków, np. u porzeczki złotej (Ribes aureum) i innych gatunków porzeczek.
2.Korona kwiatowa-składa się z płatków, które stanowią dalszą ochronę organów generatywnych przed ich rozwinięciem. Wabią one owady, co przyczynia się do zapylania kwiatów.
3.Pręcikowie kwiatowe-jest to zespół pręcików znajdujących się w kwiecie i odgrywających rolę męskich organów rozrodczych.
4.Słupkowie kwiatowe- jest to zespół owocolistków, zrośniętych i tworzących jeden słupek lub większą ich liczbę. Słupek może być utworzony tylko z jednego owocolistka zrośniętego brzegami, np. u motylkowatych (Fabaceae) lub z większej ich liczby, np. u jabłkowych (Pomoideae). Nazwę słupkowie stosuje się więc zarówno do jednego słupka w kwiecie, jak i do ich zespołu w kwiecie kilku- lub wielosłupkowym.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Budowa kwiatu rośliny okrytozalążkowej (okryte nasiona)

Typowy kwiat roślin okrytozalążkowych składa się z czterech zasadniczych okółków, które poczynając od dna kwiatowego tworzą:

1.Kielich Kwiatowy-złożony jest z działek, chroniących wewnętrzne części kwiatu, gdy jest jeszcze...