Surowce mineralne

Żelazo:
Jest to metaliczny pierwiastek, który w czystej postaci posiada biało-srebrzysta barwę. Głównymi źródłami żelaza są rudy, takie jak hematyt i magnetyt, w których metal tworzy z tlenem rożne związki.

Ołów:
Jest to miękki, ciężki, niebiesko-szary metaliczny pierwiastek o bardzo szerokim zastosowaniu.

Miedz:
Czerwonobrązawy, stały pierwiastek metaliczny. W przyrodzie występuje zarówno w postaci wolnej, jak i miedzionośnych minerałów. Może występować także w rudach zawierających ołów, cynk, złoto, platynę i nikiel.

Węgiel kamienny i brunatny :
Węgiel jest czarna skala, składająca się głownie z pierwiastka węgla (C). Wyróżnia się węgiel kamienny i brunatny. Jest jednym z głównych paliw kopalnych. Występuje głownie w formie fałd lub pokładów podziemnych.


Cynk:
Jest niebiesko-szarym pierwiastkiem metalicznym. W przyrodzie występuje jedynie w postaci związków cynku.

Cyna:
Jest srebrzystobiałym pierwiastkiem. Miękki metal występujący w postaci tlenku w rudach.

Sól kamienna i potasowo-magnezowa:
Jest to związek wydobywany spod powierzchni ziemi lub odparowywany z morskiej wody.

Ropa naftowa:
Tłusta, ciemna ciecz, z której otrzymuje się wiele paliw ciekłych i gazowych. Ropa naftowa jest paliwem kopalnym powstałym miliony lat temu z drobniutkich rozkładających się roślin i zwierząt żyjących w morzu.


Gaz ziemny:
Jest to ważne źródło energii. Składa się z metanu, etanu, propanu, butanu.

Gipsy:
Uwodniony siarczan wapnia, powstaje głownie wskutek krystalizacji z wody mórz lub słonych jezior. Jest bardzo kruchy, o barwie białej, żółtej lub szarej.

Siarka:
Jest jasnożółtym niemetalem występującym na i pod powierzchnia ziemi w rejonach aktywności wulkanicznej.

Wapienie:
Skala osadowa pochodzenia organicznego. Składa się z kalcytu, węglanu wapnia.

Anhydryt:
Związek siarki i wapnia, powstaje wskutek odparowywania wód morskich.

Bazalt:
Magmowa skała wylewna lub subwulkaniczna.

Andezyt:
Magmowa skała. Stosowany jako mat budowlany oraz kwasoodporny.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Surowce mineralne - podział i występowanie w Polsce

Surowce, które człowiek czerpie ze środowiska przyrodniczego dla swoich potrzeb, nazywają się surowcami naturalnymi Ziemi, których głównym źródłem są: litosfera, hydrosfera, biosfera i atmosfera.
Ze względu na warunki powstawania su...

Chemia

Surowce mineralne

Surowce mineralne to pierwiastki lub związki chemiczne występujące w przyrodzie w sposób naturalny. Wnętrze skorupy ziemskiej skrywa nieprzebrane bogactwo surowców mineralnych : węgiel, ropa naftowa ,gaz ziemny , rudy metali . Poznanie i wyko...

Geografia

Surowce mineralne na Ziemi

Surowce mineralne na Ziemi


Uszczegółowienie zagadnień:
Przemysł to dział gospodarki narodowej polegający na wydobywaniu surowców mineralnych (przemysł wydobywczy) i ich przetwarzaniu (przemysł przetwórczy).
Surowce mi...

Geografia

Surowce mineralne województwa podkarpackiego

SUROWCE MINERALNE


Na terenie województwa podkarpackiego licznie występują surowce mineralne. W chwili obecnej największe znaczenie gospodarcze mają złoża surowców energetycznych (gaz ziemny i ropa naftowa) oraz surowców skalnyc...

Geografia

Zasoby naturalne, surowce mineralne, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie: energia, gaz

Zasoby naturalne - to substancje organiczne i nieorganiczne, które mogą być wykorzystane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji. Dzielą się na odnawialne (woda, atmosfera, drewno, zwierzęta) i nieodnawialne (zasoby energetyczne i m...

Geografia

Surowce mineralne stosowane w przemyśle

SUROWCE MINERALNE to substancje naturalne pochodzenia organicznego lub nieorganicznego wykorzystywane w gospodarce, stanowiące część zasobów naturalnych. Dzielą się na energetyczne:
- węgiel kamienny,
- węgiel brunatny,
- ropa...