Mój wizerunek współczesnego Prometeusza


Mój wizerunek współczesnego Prometeusza!


Kim mógłby być współczesny Prometeusz?! Ten wątek zakrzątnął nasze myśli pewnego dnia na lekcji języka polskiego.
Karol Wojtyła, Janina Ochojska to ludzie reprezentujący prawdziwie postawę prometejską. Ich wielkie serca, czułe na ból, wrażliwe na krzywdę, czynią dobro, „zarażają” miłością i pomocą. Działania tych ludzi ukazują nam, iż można, można czynić dobro, pomagać innym niezależnie od posiadanych możliwości i napotykanych trudności. Ich wielkie oddanie, wszechstronne rozsyłanie pozytywnego ciepła nie ma granic, bowiem szanują wszystkich wokół siebie niezależnie od statusu majątkowego, wyznania czy tez pochodzenia.
Każdy z nas jest Prometeuszem, bowiem staramy się nieść dobro. Mam nadzieję, iż w najbliższym czasie urodzi się jeszcze wiele takich osób, bowiem bezinteresowność, niesiona pomoc przez tych ludzi jest najpiękniejszą wartością jaką można skierować ku innym osobą.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Mój wizerunek współczesnego Prometeusza


Mój wizerunek współczesnego Prometeusza!


Kim mógłby być współczesny Prometeusz?! Ten wątek zakrzątnął nasze myśli pewnego dnia na lekcji języka polskiego.
Karol Wojtyła, Janina Ochojska to ludzie reprezentuj...