Charakterystyka Antygony

Antygona była córką Edypa i Jokasty. Miała siostrę Ismenę i dwóch brac i- Eteoklesa i Polinejkesa. Była narzeczoną Hajmona, syna Kreona.

Antygona była bardzo oddana swojej rodzinie. Opiekowała się swoim ślepym ojcem, wędrowała z nim. Pomimo tego, że na początku uważała Ismenę za lękliwą i ie oddaną braciom, to jednak troszczyła się o nią, nie pozwalając jej ujawnić prawdy o swoich zamiarach. Jej przeciwstawienie się zakazom Kreona udowadnia, że kochała swojego brata i pragnęła, aby miał godne życie w hadesie.

Na początku Antygona była zawzięta, uparta, konsekwentna i stanowcza. Nie zważała na swoje życie, chcąc oddać cześć swojemu bratu, przez pogrzebanie jego ciała. Jednak pod koniec swojego życia zmieniła się. Stała się wrażliwą dziewczyną, ubolewającą nad swoim życiem.

Według mnie Antygona to postać pozytywna i szlachetna, godna podziwu. Cenię ją za jej poświęcenie, miłość i oddanie dla rodziny. Według mnie Antygona to postać godna naśladowania.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić" - charakterystyka Antygony.

,,Współkochac przyszłam, nie współnienawidzić,, - charakterystyka Antygony.
Starożytny wybitny pisarz i filozof Sofokles w swojej opowieści ,,Antygona,, przedstawił obraz dwóch przeciwstawnych światów. ...

Język polski

"Współkochać przyszłam nie współnienawidzić" charakterystyka Antygony.

,,Współkochać przyszłam nie współnienawidzić? ? charakterystyka Antygony

Antygona ? tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa jest córką Edypa i Jokasty. Podobnie jak jej rodzeństwo Ismena, Polinejkes i Eteokles pochodzi z związku m...

Język polski

Charakterystyka Antygony. Za bezsensowne odpowiedzi zgłaszam! :)

Charakterystyka Antygony. Za bezsensowne odpowiedzi zgłaszam! :)...

Język polski

Charakterystyka Antygony, Proszę pilnie o pomoc.

Charakterystyka Antygony, Proszę pilnie o pomoc....

Język polski

charakterystyka Antygony

charakterystyka Antygony...

Język polski

Charakterystyka Antygony.

Antygona była córką Edypa i Jokasty, siostrą Ismeny, Eteoklesa i Polinejkesa, siostrzenicą Kreona jej przeciwnika) oraz narzeczoną Hajmona ( syna Kreona i Eurydyki). Pochodziła z rodu Labdakidów.
Główna bohaterka dramatu Sofoklesa Anty...