Pojęcia: stoicyzm i epikureizm

Epikureizm - zespół poglądów, tworzący kierunek w filozofii, nazywany tak od twórcy głównych myśli Epikura (341- 270 p.n.e.). Łącząc dobro i szczęście, utożsamił je z przyjemnością, której osiągnięcie stanowi cel ludzkich dążeń.

Stoicyzm - postawa życiowa polegająca na zachowaniu umiaru, spokoju wewnętrznego, hartu ducha i opanowania w trudnych sytuacjach.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Pojęcia: stoicyzm i epikureizm

Epikureizm - zespół poglądów, tworzący kierunek w filozofii, nazywany tak od twórcy głównych myśli Epikura (341- 270 p.n.e.). Łącząc dobro i szczęście, utożsamił je z przyjemnością, której osiągnięcie stanowi cel ludzkich...

Język polski

Wyjaśnij pojęcia: epikureizm, stoicyzm, sceptycyzm, hedonizm

epikureizm jest tworem Epikura; uważał on, że celem człowieka jest szczęście, które utożsamiali z przyjemnością, przeciwstawił je nieszczęściu, powstającemu w wyniku doznawania cierpienia; wiedząc, że życie jest krótkie, Epi...

Język polski

Lektury optymistyczne głoszące pochwałę życia.

„Nie bez powabów jest ten straszny świat,
nie bez poranków
dla których warto się zbudzić”
(W. Szymborska)
Lektury optymistyczne głoszące pochwałę życia i potrzebę zgody człowieka ze światem w Twoich doświadczenia...

Język polski

Renesans - gatunki literackie i ważne pojęcia

Gatunki literackie charakterystyczne dla epoki renesansu
Sonet – gatunek liryczny o charakterystycznej budowie: 4 strofy podzielone na 14 wersów (4,4,3,3); pierwsze strofy miały charakter opisowy, kolejne miały charakter refle...

Język polski

Antyk, barok i odrodzenie

Antyk XIX wiek pne do V wieku naszej ery.
Babilon: 2000 pne, "Gilgameusz i Eunmalisz"
Grecja:
1. epika - Homer, rapsodowie, oidowie- śpiewacy
2. liryka - Symonides, Tyrtejos, Safona, Tespis
3. dramat - Ajschylos, Sofokles, ...

Język polski

Powtórka z epok - Antyk, Średniowiecze, Renesans.

„Antygona” przykładem tragedii antycznej:
1. Źródłem fabuły - mitologia;
Bohaterowie:
• pochodzą z najszlachetniejszych rodów, zajmują wysoką pozycję społeczną;
Chór:
• stale obecny na scenie,
• pełni...