Graniastosłup

Graniastosłup jest to figura przestrzenna - bryła.

Graniastosłup, którego wysokości są prostopadłe do podstaw nazywamy graniastosłupem prostym.

Graniastosłup prosty, który ma w podstawie wielokąt foremny nazywamy graniastosłupem prawidłowym.

Ściany boczne graniastosłupa są prostokątami.

Podstawy to ściany równoległe i przystające, które mogą być dowolnymi wielokątami.

Wysokość graniastosłupa prostego to odcinek prostopadły do podstaw i równa jest długości krawędzi bocznej.

Graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami to prostopadłościan.

Graniastosłup, którego wszyskie boki są kwadratami to sześcian.

1. Pole powierzchni prostopadłościanu wyraża się wzorem:
Pc=2*a*b+2ah+2bh

2. Pole powierzchni sześcianu wyraża się wzorem:
Pc=6*a do kwadratu

3. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa wyraża się wzorem:
Pc=Pp+Pb
Pp-pole podstaw
Pb-pole powierzchni bocznej (pole ścian)

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Graniastosłup, ostrosłup i walec

Ostrosłup
Ostrosłup – bryła geometryczna w postaci wielościanu, którego wszystkie ściany prócz podstawy zbiegają się w jednym punkcie zwanym wierzchołkiem (czyli są trójkątami o wspólnym wierzchołku).

Wysokość ...

Matematyka

ile wierzchołków ma: graniastosłup trójkątny graniastosłup czworokątny graniastosłup pięciokątny graniastosłup dziesięciokątny graniastosłup dwudziestokątny

ile wierzchołków ma: graniastosłup trójkątny graniastosłup czworokątny graniastosłup pięciokątny graniastosłup dziesięciokątny graniastosłup dwudziestokątny...

Matematyka

Graniastosłup trójkątny Graniastosłup czworokątny Graniastosłup pięciokątny Graniastosłup dwudziestokątny i jaki to graniastosłup który ma 12 ścian i do każdego ile one mają; liczba ścian,Liczba podstaw,Liczba ścian bocznych,Liczba krawędzi,Liczba

Graniastosłup trójkątny Graniastosłup czworokątny Graniastosłup pięciokątny Graniastosłup dwudziestokątny i jaki to graniastosłup który ma 12 ścian i do każdego ile one mają; liczba ścian,Liczba podstaw,Liczba ścian bocznych,...

Matematyka

graniastosłup czworokątny ma ...wierzchołków i... krawędzi graniastosłup....... ma 6 wierzchołków graniastosłup..... ma 4 ściany boczne graniastosłup .... ma 10 wszystkich ścian graniastosłup prosty o podstawie pięciokąta ma ile ścian bocznych ? i

graniastosłup czworokątny ma ...wierzchołków i... krawędzi graniastosłup....... ma 6 wierzchołków graniastosłup..... ma 4 ściany boczne graniastosłup .... ma 10 wszystkich ścian graniastosłup prosty o podstawie pięciokąta ma il...

Matematyka

1.Ile ścian bocznych ma graniastosłup o 10 wierzchołkach ? 2.Ile ścian bocznych ma graniastosłup o 120 wierzchołkach ? 3.Czy graniastosłup może mieć 12 ścian bocznych i 26 wierzchołków odpowiedz uzasadnij 4.czy istnieje graniastosłup który nie ma prze

1.Ile ścian bocznych ma graniastosłup o 10 wierzchołkach ? 2.Ile ścian bocznych ma graniastosłup o 120 wierzchołkach ? 3.Czy graniastosłup może mieć 12 ścian bocznych i 26 wierzchołków odpowiedz uzasadnij 4.czy istnieje graniastosłu...

Matematyka

uzupełnij zdania a) graniastosłup trójkątny ma ...,, ściany boczne i ....,, wierzchołków. b) graniastosłup czworokątny ma .... krawędzi i ..... ścian c) graniastosłup pięciokrotny ma ....... krawędzi ,w tym ......krawędzi bocznych i ....... krawędzi

uzupełnij zdania a) graniastosłup trójkątny ma ...,, ściany boczne i ....,, wierzchołków. b) graniastosłup czworokątny ma .... krawędzi i ..... ścian c) graniastosłup pięciokrotny ma ....... krawędzi ,w tym ......krawędzi bocznyc...