Graniastosłup

Graniastosłup jest to figura przestrzenna - bryła.

Graniastosłup, którego wysokości są prostopadłe do podstaw nazywamy graniastosłupem prostym.

Graniastosłup prosty, który ma w podstawie wielokąt foremny nazywamy graniastosłupem prawidłowym.

Ściany boczne graniastosłupa są prostokątami.

Podstawy to ściany równoległe i przystające, które mogą być dowolnymi wielokątami.

Wysokość graniastosłupa prostego to odcinek prostopadły do podstaw i równa jest długości krawędzi bocznej.

Graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami to prostopadłościan.

Graniastosłup, którego wszyskie boki są kwadratami to sześcian.

1. Pole powierzchni prostopadłościanu wyraża się wzorem:
Pc=2*a*b+2ah+2bh

2. Pole powierzchni sześcianu wyraża się wzorem:
Pc=6*a do kwadratu

3. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa wyraża się wzorem:
Pc=Pp+Pb
Pp-pole podstaw
Pb-pole powierzchni bocznej (pole ścian)

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

A. 1.Graniastosłup może mieć w podstawie ..... 2.Jeżeli podstawą graniastosłupa jest trójkąt równoboczny, to taki graniastosłup nazywamy .... 3.Jeżeli graniastosłup ma 10 ścian to ma .... wierzchołków 4.Jeżeli graniastosłup ma 24 krawędzie, to taki g

A. 1.Graniastosłup może mieć w podstawie ..... 2.Jeżeli podstawą graniastosłupa jest trójkąt równoboczny, to taki graniastosłup nazywamy .... 3.Jeżeli graniastosłup ma 10 ścian to ma .... wierzchołków 4.Jeżeli graniastosłup ma ...

Matematyka

Graniastosłup, ostrosłup i walec

Ostrosłup
Ostrosłup – bryła geometryczna w postaci wielościanu, którego wszystkie ściany prócz podstawy zbiegają się w jednym punkcie zwanym wierzchołkiem (czyli są trójkątami o wspólnym wierzchołku).

Wysokość ...

Matematyka

ile wierzchołków ma: graniastosłup trójkątny graniastosłup czworokątny graniastosłup pięciokątny graniastosłup dziesięciokątny graniastosłup dwudziestokątny

ile wierzchołków ma: graniastosłup trójkątny graniastosłup czworokątny graniastosłup pięciokątny graniastosłup dziesięciokątny graniastosłup dwudziestokątny...

Matematyka

Graniastosłup trójkątny Graniastosłup czworokątny Graniastosłup pięciokątny Graniastosłup dwudziestokątny i jaki to graniastosłup który ma 12 ścian i do każdego ile one mają; liczba ścian,Liczba podstaw,Liczba ścian bocznych,Liczba krawędzi,Liczba

Graniastosłup trójkątny Graniastosłup czworokątny Graniastosłup pięciokątny Graniastosłup dwudziestokątny i jaki to graniastosłup który ma 12 ścian i do każdego ile one mają; liczba ścian,Liczba podstaw,Liczba ścian bocznych,...

Matematyka

graniastosłup czworokątny ma ...wierzchołków i... krawędzi graniastosłup....... ma 6 wierzchołków graniastosłup..... ma 4 ściany boczne graniastosłup .... ma 10 wszystkich ścian graniastosłup prosty o podstawie pięciokąta ma ile ścian bocznych ? i

graniastosłup czworokątny ma ...wierzchołków i... krawędzi graniastosłup....... ma 6 wierzchołków graniastosłup..... ma 4 ściany boczne graniastosłup .... ma 10 wszystkich ścian graniastosłup prosty o podstawie pięciokąta ma il...

Matematyka

graniastosłup trójkątny ma...ścian i ...krawędzi graniastosłup czworokątny ma...wierzchołków i ...krawędzie boczne graniastosłup................ma 6 wierzchołków graniastosłup...............ma 4 ściany boczne graniastosłup...................ma 10 wszy

graniastosłup trójkątny ma...ścian i ...krawędzi graniastosłup czworokątny ma...wierzchołków i ...krawędzie boczne graniastosłup................ma 6 wierzchołków graniastosłup...............ma 4 ściany boczne graniastosłup..........