Stoicyzm i epikureizm .

Stoicyzm - ponieważ z góry jest wszystko ustalone, takze ludzki los, człowiek, niczym aktor ma do odegrania rolę, której wybór nie od niego zależy. Szczęście można osiągnąć tylko wtedy, gdy spokoju duszy nie zakłócają żadne uczcuia. Nad emocjami powinien panowaćc rozsądek. Człowiek rozumny nie pozwala, aby kierowały nim zwenętrzne okoliczności. Wolny jest od pokusy pogoni za sławą, bogactwem i władzą. Stoika cechuje atraksja (niewzruszoność, wewnętrzny spokój wobec przeciwności losu). Stoicy odrzucali epikurejską zasadę przyjemności, uważając, że przyjemność to kusicielka, która może prowadzić na manowce.
Epikureizm - główną zasadą etyki epikurejskiej jest przyjemność, którą zapewnia brak bólu i niepokoju( płynącego np. ze strachu). Spokój ducha wynika z zadowolenia chwilą obecną. Aby być szczęsliwym wystarczy żyć zgodnie ze swoją naturą, która podpowiada skad czerpać przyjemność, a jak unika bólu. Nie można żyć przyjemnie, jeśli nie żyje się mądrze, pięknie i sprawiedliwie. Cnoty tworzą wraz z przyjemnym życiem naturalną jedność. Każdego dnia nalezy rozumnie korzystać z życia. Nie wszystkie przyjemności Epikur ceni jednakowo. Wyżej ceni te, które daje wiedzia i sztuka niż fizyczne. Wielką wartość ma przyjaźń.
W utworach Horacego pojawiają się elementy filozofii stoickiej i epikurejskiej, które tworzą tzw. zasadę złotego środka. W uworach tych można dostrzec również występowanie hedonizmu, czyli doktryny filozoficznej i etycznej uznającej rozkosz za cel i najwyższe dobro człoeiwka, a unikanie cierpienia za główny motyw działania.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

co to jest: stoicyzm i epikureizm plisss szybko

co to jest: stoicyzm i epikureizm plisss szybko...

Język polski

Pojęcia: stoicyzm i epikureizm

Epikureizm - zespół poglądów, tworzący kierunek w filozofii, nazywany tak od twórcy głównych myśli Epikura (341- 270 p.n.e.). Łącząc dobro i szczęście, utożsamił je z przyjemnością, której osiągnięcie stanowi cel ludzkich...

Język polski

Stoicyzm i epikureizm .

Stoicyzm - ponieważ z góry jest wszystko ustalone, takze ludzki los, człowiek, niczym aktor ma do odegrania rolę, której wybór nie od niego zależy. Szczęście można osiągnąć tylko wtedy, gdy spokoju duszy nie zakłócają żadne uczcuia....

Język polski

Stoicyzm i epikureizm jako elementy renesansowego światopoglądu.

Epikureizm jest jedną z ważniejszych podstaw renesansowego humanizmu; głosi zasadę czerpania radości z życia, radości duchowej i intelektualnej, unikania cierpień; toteż interesowali się humaniści na rzeczami doczesnymi, zwracali baczną ...

Język polski

Moja "apteczka filozoficzna", czyli stoicyzm, cynizm, epikureizm i sceptyzm według moich poglądów

Z wielu filozofii tylko nieliczne znalazły swoje miejsce w książkach i podręcznikach szkolnych. Każdą z nich wyróżnia jakiś element, szczegół, drobiazg. Ostatnio zastanawiałam się, która z poznanych przeze mnie dotąd filozofii, cynizm...

Język polski

Która postawa jest mi bliższa – stoicyzm czy epikureizm?

Moim zdaniem obydwie postawy ? stoicka i epikurejska ? są mi bardzo bliskie. Staram się zarówno ?pełnymi garściami? czerpać z życia radość, ?chwytać dzień?, ale także umiem opanować swoje emocje i nie ulegać namiętnościom. Rozmyślaj...