Postanowienia i decyzje podjęte na konferencji jałtańskiej.

Postanowienia na konferencji jałtańskiej
- wszyscy będą dążyć do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec i żadne z tych państw nie podpisze osobnego zawieszenia broni z rządem III Rzeszy
- powojenne Niemcy zostaną podzielone na strefy okupacyjne
- Związek Radziecki obiecuje przystąpić do wojny z Japonią najpóźniej w 3 miesiące po zakończeniu działań w Europie
- Niemcy zapłacą kontrybucję wojenną (ZSRR zażądał dla siebie 20 mld. dolarów, ale ten projekt upadł)
- zostanie powołana Międzynarodowa Komisja Reparacyjna, która będzie miała za zadanie opracować plan ściągania odszkodowań wojennych od Niemiec
- zostanie powołana Komisja ds. Powojennych Niemiec
- zostaną ukarani wszyscy zbrodniarze wojenni

W trakcie konferencji jałtańskiej zdecydowano także o powojennym losie Polski
- wschodnia granica Polski miała przebiegać wzdłuż linii Curzona z odchyleniem 5-8 km na rzecz Polski
- nie ustalono jeszcze ostatecznego kształtu zachodniej granicy; zdecydowano jedynie, że nasz kraj winien otrzymać "znaczny przyrost terytorialny", ale o ostatecznym kształcie tej granicy miała zadecydować konferencja pokojowa z Niemcami
- istniejący już w Polsce Rząd Tymczasowy nazwano Polskim Rządem Tymczasowym Jedności Narodowej (mieli do niego wejść także przedstawiciele polskich kół demokratycznych w Polsce i na emigracji) i określono jego zadanie, które polegało na przeprowadzeniu wyborów do przyszłego polskiego sejmu.

Mimo że do zakończenia wojny zostało jeszcze kilka miesięcy to na konferencji w Jałcie zapadła ostateczna decyzja w sprawie powojennego losu Niemiec, Europy i przede wszystkim Polski.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Postanowienia i decyzje podjęte na konferencji jałtańskiej.

Postanowienia na konferencji jałtańskiej
- wszyscy będą dążyć do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec i żadne z tych państw nie podpisze osobnego zawieszenia broni z rządem III Rzeszy
- powojenne Niemcy zostaną podzielone na s...

Historia

Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.

Pierwszoplanowym celem dyplomacji polskiej po klęsce wrześniowej w 1939 roku było przywrócenie niepodległej Rzeczpospolitej wraz z jej przedwojennymi granicami. Nadzieje na zrealizowanie tego celu opierano przede wszystkim na lojalności mocars...

Historia

Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie a dążenie niepodległościowe polaków w czasie 2 wojny światowej

Najważniejszym celem Polski po klęsce wrześniowej w 1939 roku było przywrócenie niepodległej Rzeczpospolitej wraz z jej przedwojennymi granicami. Nadzieje na zrealizowanie tego celu opierano przede wszystkim na lojalności mocarstw zachodnich-...