Mole, podstawowe wzory i przykładowe zadania.

n= m/M
m = n*M
n- liczba molowa
m ? masa [g]
M ? masa molowa [g/mol]

Oblicz masę 3 moli kwasu siarkowego (VI). H2SO4
M H2SO4 = 2*1g/mol 32g/mol 4*16g/mol = 98g/mol
1mol --------98g
3 mol -------xg
m = n*M
m=3mole*98g/mol = 294g
xg = 98g*3mole//1mol = 294g
Odp.: Masa 3 moli kwasu siarkowego (VI) wynosi 294g.

STAŁA AVOGADRO:
NA = 6,02 * 1023 atomów, cząsteczek, jonów/mol

n = N/ NA
m/M = N/ NA
m= N*M/NA
N ? liczba cząsteczek
NA - stała Avogadro

Zgromadzono 9,03 * 1023 atomów siarki. Oblicz ilu molom
siarki odpowiada taka liczba atomów.
Dane: N = 9,03 * 1023
Szukane: n =?
n = N/ NA
n=9,03 * 1023 // 6,02 * 1023
n = 1,5mola
Odp.: Taka liczba atomów odpowiada 1,5 molom.

Oblicz masę chlorowodoru zawierających 6,02 * 1023
wszystkich atomów.
Dane: NA = 6,02 * 1023 cz./mol ; N = 6,02 * 1023
Szukane: m = ?
m/M = N/ NA
m = 6,02 * 1023 * 36,5 g/mol// 6,02 * 1023 cz/mol = 36,5g
Odp.: Masa chlorowodoru wynosi 36,5g.

WARUNKI NORMALNE:
T = 00C = 273K
p = 1013hPa
dla gazów: 1 mol ------ 22,4dm3
Vo = 22,4 dm3/mol (objętość molowa gazów)
N = V / Vo

Oblicz, ile moli cząsteczek zawiera 300 dm3 gazu
odmierzonego w warunkach normalnych.
Dane: V= 300dm dm3 ; Vo = 22,4 dm3/mol
Szukane: n = ?
N = V / Vo
n = 300 dm3 // 22,4 dm3/mol = 13 moli
Odp.: 300 dm3 gazu zawiera 13 mol cząsteczek.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Mole, podstawowe wzory i przykładowe zadania.

n= m/M
m = n*M
n- liczba molowa
m ? masa [g]
M ? masa molowa [g/mol]

Oblicz masę 3 moli kwasu siarkowego (VI). H2SO4
M H2SO4 = 2*1g/mol 32g/mol 4*16g/mol = 98g/mol
1mol --------98g
3 mol -------xg
m = n*M