Plan wydarzeń lektury "Szatan z siódmej klasy".

1.Odkrycie tajemnicy profesora Gąsowskiego
2.Burski i drogocenne pióro
3.Pomoc w rozwiązaniu nieścisłości współdzielnej szkoły
4.Wyjazd do posiadłości profesora Gąsowskiego
5.Pierwsze próby rozwiązania tajemnic Bejgoły
6.Spotkanie z fałszywym malarzem
7.Wyprawa Adasia w w nieznane
8.Tajemnice listu i pierwsze wskazówki rozwiązania zagadki
9.Na tropie opryszków
10.Niewola
11.Szczęśliwy ratunek przez harcerzy przyjaciół
12.Przypadkowe odkrycie zaginionych drzwi, znaleźenie tajemniczego opisu
13.Podstęp Adasia i Burskiego
14.Rozwiązanie zagadki - odnaleźenie francuskiego oficera

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń lektury pt. "Szatan z siódmej klasy".

Praca poprawiona przez nauczyciela. Plan Ramowy:

1.Odkrycie sposobu odpytywania na historii przez Adama.
[poprawione na] - 1.Odkrycie przez Adama sposobu odpytywania na historii.
2.Planowanie wyjazdu nad morze.
3.Prośba profeso...

Język polski

Plan wydarzeń wątku sensacyjnego lektury "Szatan z siódmej klasy".

1. Przyjazd do Bejgoły
2. Opowieść rodziny o Francuzie
3. Rozbita głowa Adama
4. Fałszywy malarz w domu
5. Kradzież listu
6. Wyprawa Adasia
7. Znaleziony list
8. Porwanie
9. Ucieczka
10. Znalezienie drzwi