Jednostki Masy Długości i Czasu

Jednostki długości
1m = 100cm 1 metr = 1000 centymetrów
1 cm = 10 mm 1 centymetr = 10 milimetrów
1 dm = 10 cm 1 decymetr = 10 centymetrów
1 km = 1000 m 1 kilometr = 1000 metrów

Jednostki pola
1 ha = 100 a 1 hektar = 100 arów
1 a = 100 m2 1 ar = 100 metrów2
1 m2 = 100 dm2 1 metr2 = 100 decymetrów2
1 dm2 = 100 cm2 1 decymetr2 = 100 centymetrów2
1 cm2= 100 mm2 1 centymetr2 = 100 milimetrów2

Jednostki masy
Gram (g)
Dekagram (dag
1 dag = 10 g
Kilogram (kg)
1 kg = 100 dag = 1000 g
Kwintal (q)
1 q = 100 kg = 10 000 dag = 100 000 g
Tona (t)
1 t = 10 q = 1000 kg = 100 000 dag = 1 000 000 g

Jednostki długości
Milimetr (mm)
Centymetr (cm)
1 cm = 10 mm
Decymetr (dm)
1 dm = 10 cm = 100 mm
Metr (m)
1 m = 10 dm = 100 cm= 1000 mm
Kilometr (km)
1 km = 1000 m = 10000 dm = 100000 cm = 1 000 000 mm

Jednostki czasu
Sekunda (s)
Minuta (min)
1 min = 60 s
Godzina (h)
1 h = 60 min = 3 600 s
Doba
1 doba = 24 h = 1 440 min = 86 400 s
Rok
1 rok to 365 lub 366 dni

Prędkość, droga i czas
Prędkość = v
Czas = t
Droga = s

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Jednostki Masy Długości i Czasu

Jednostki długości
1m = 100cm 1 metr = 1000 centymetrów
1 cm = 10 mm 1 centymetr = 10 milimetrów
1 dm = 10 cm 1 decymetr = 10 centymetrów
1 km = 1000 m 1 kilometr = 1000 metrów

Jednostki pola
1 ha = 1...

Matematyka

Jednostki, przeliczanie jednostek - powtórzenie wiadomości

Jednostki długości
1m = 100cm 1 metr = 1000 centymetrów
1 cm = 10 mm 1 centymetr = 10 milimetrów
1 dm = 10 cm 1 decymetr = 10 centymetrów
1 km = 1000 m 1 kilometr = 1000 metrów

Jednostki pola
1 ha = 1...

Matematyka

Jednostki miar jednostki długości masy czasu

Jednostki miar jednostki długości masy czasu...

Maszynoznawstwo

Metrologia - pomiary

METROLOGIA: dziedz wiedzy dot pomiarów w najszerszym tego słowa znaczeniu. PRZEDMIOT METROLOGII: jednostki miar oraz etalony (ustalanie, odtwarzanie jednostek miar, konserwacja, przetwarzanie)/ pomiar (met wykonania, ocena dokładności itp.)/ nar...

Fizyka

zamień jednostki długości, masy i czasu. a 11230 cm m km i 0,51km m

zamień jednostki długości, masy i czasu. a 11230 cm m km i 0,51km m...

Matematyka

Dawne jednostki długości, masy i czasu.                Pliss proszę pomóżcie!!!!! dam naj

Dawne jednostki długości, masy i czasu.                Pliss proszę pomóżcie!!!!! dam naj...